Công ty tái sử dụng nước thải sau xử lý làm nước tưới cây có cần làm giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không?

Ngày hỏi:31/12/2014
Công ty của chúng tôi hiện nay đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày đêm và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN 40. Tuy nhiên, công ty đã tái sử dụng hoàn toàn 100% nước thải sau xử lý để tưới cây xanh trong khuôn viên. Vậy xin cho hỏi công ty chúng tôi có phải làm giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hay không?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Cảm ơn ông đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của ông như sau:

   - Thứ nhất: Ông không nói rõ lưu lượng nước thải sau hệ thống xử lý của Công ty ông là bao nhiêu?

   - Thứ hai: Ông không nói rõ diện tích trồng cây trong khuôn viên của Công ty ông bao nhiêu hecta để xác định lượng nước cần tưới?

   - Thứ ba: Ông không nói rõ chất lượng nước thải sau xử lý của ông đạt loại nào theo QC 40 (QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp)

   Vì vậy chúng tôi không thể trả lời chính xác Công ty ông có phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hay không.

   Căn cứ vào khoản 3, Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính Phủ quy định các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

   a) Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;

   b) Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;

   c) Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;

   d) Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.

   Câu hỏi của ông đưa ra không thuộc các trường hợp quy định trên. Để cụ thể, mời ông liên hệ trực tiếp với Phòng Khoáng sản - Nước & KTTV thuộc sở Tài nguyên và Môi trường để chúng tôi có thêm thông tin, từ đó trả lời và hướng dẫn ông cụ thể, đầy đủ.

   Câu trả lời của chúng tôi đã rõ.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Công ty của chúng tôi hiện nay đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày đêm và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN 40. Tuy nhiên, công ty đã tái sử dụng hoàn toàn 100% nước thải sau xử lý để tưới cây xanh trong khuôn viên. Vậy xin cho hỏi công ty chúng tôi có phải làm giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hay không? Lưu lượng nước thải của công ty sau khi xử lý thải ra là 300m3/ngày đêm. Chất lượng nước thải đạt Cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT, Diện tích cây xanh, mặt đường để tưới là 3 hecta. Vậy cho Thanh Trung hỏi quy định nào trong Luật, Thông tư, Nghị định, tiêu chuẩn, Quy chuẩn quy định cho việc tái sử dụng nước thải sau khi xử lý?Thủ tục thực hiện cần những gì?
  Nguyễn Thanh Trung (2 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn