CSDL Giấy phép và hồ sơ cấp phép Tài nguyên và Môi trường trong kiến trúc Chính phủ điện tử

Ngày hỏi:11/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Cơ sở dữ liệu Giấy phép và hồ sơ cấp phép Tài nguyên và Môi trường trong kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2 Mục I Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định cơ sở dữ liệu Giấy phép và hồ sơ cấp phép Tài nguyên và Môi trường trong kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành như sau:

   - Mục tiêu

   Quản lý toàn bộ các giấy phép là kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT và các hồ sơ cấp phép.

   - Phạm vi

   Triển khai thực hiện tại Bộ TN&MT và các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Nội dung thông tin, dữ liệu

   + Xây dựng dữ liệu giấy phép và hồ sơ cấp phép;

   + Dữ liệu, hồ sơ dạng giấy được quét và lưu vào hệ thống để thuận tiện cho khai thác, tìm kiếm.

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Quản lý thông tin hồ sơ cấp phép;

   + Quản lý thông tin giấy phép;

   + Báo cáo thống kê tình hình cấp phép.

   - Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ công chức, viên chức.

   + Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   ++ Dữ liệu giấy phép: Cho mục Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;

   ++ Hồ sơ cấp phép: Cho các HTTT/CSDL của các lĩnh vực cần tham chiếu.

   - Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;

   + Công nghệ chính: CSDL quan hệ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn