CSDL phục vụ chỉ đạo điều hành hệ thống Quản lý nhiệm vụ, họp không giấy ngành TNMT

Ngày hỏi:13/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: CSDL phục vụ chỉ đạo điều hành hệ thống Quản lý nhiệm vụ, họp không giấy trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TNMT được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2 Mục II Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành hệ thống Quản lý nhiệm vụ, họp không giấy trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Mục tiêu

   Lưu trữ thông tin nhiệm vụ, tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Lãnh đạo Bộ giao, từ văn bản đến của các bộ, ngành, địa phương. Thông tin nhiệm vụ và tình hình thực hiện làm cơ sở xây dựng nội dung cho các cuộc họp giao ban không giấy.

   - Phạm vi

   Triển khai trong phạm vi Bộ, mở rộng cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Nội dung thông tin, dữ liệu

   + Lưu trữ thông tin cơ bản của nhiệm vụ;

   + Hiện trạng và quá trình thực hiện nhiệm vụ;

   + Đơn vị thực hiện nhiệm vụ;

   + Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ;

   + Thông tin các cuộc giao ban. Bao gồm một số thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, kết luận…

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Quản lý các nghiệm vụ: tạo mới, cập nhật, giao, …;

   + Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ;

   + Quản lý cuộc giao ban; tra cứu cuộc giao ban, …;

   + Hỗ trợ thông báo, nhắc nhở các nhiệm vụ sắp tới hạn, quá hạn… cuộc giao ban mới, hoặc có thông tin thay đổi;

   + Các nghiệp vụ phụ trợ khác.

   - Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   ++ Kết nối, liên thông với Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để cập nhật thông tin, kết quả xử lý nhiệm vụ;

   ++ Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc: thông tin văn bản giao nhiệm vụ;

   ++ Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: thông tin tổ chức.

   + Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   Chia sẻ thông tin với Cổng thông tin điện tử của Bộ.

   - Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;

   + Công nghệ chính: CSDL phi quan hệ, công nghệ Lotus Domino của hãng IBM.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tài nguyên và môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn