Cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng yêu cầu gì trong việc BVMT?

Ngày hỏi:18/01/2021

Xin hỏi, đối với các cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng yêu cầu gì trong việc bảo vệ môi trường? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) thì cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu trong việc bảo vệ môi trường, cụ thể:

   - Hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

   - Các trường hợp đã được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung phải bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi xả ra môi trường; có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn