Đảm bảo an ninh, an toàn các trang thiết bị kết nối mạng MonreNet

Ngày hỏi:25/02/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng MonreNet của ngành Tài nguyên Môi trường. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể:  Đảm bảo an ninh, an toàn các trang thiết bị kết nối mạng MonreNet được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đảm bảo an ninh, an toàn các trang thiết bị kết nối mạng MonreNet quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quyết định 2223/QĐ-BTNMT năm 2015 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Bảo đảm thực hiện các giải pháp an ninh, bảo mật với các thiết bị quản trị, kết nối mạng diện rộng chung; áp dụng các kỹ thuật bảo mật trong truyền dẫn thông tin; cung cấp quản lý địa chỉ IP của mạng MonreNet do Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thực hiện.

   - Bảo đảm an toàn, an ninh các thiết bị kết nối; quản lý địa chỉ IP của thiết bị kết nối vào mạng MonreNet do các đơn vị quản lý mạng nội bộ có trách nhiệm thực hiện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn