Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

Ngày hỏi:18/11/2010
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

   Hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (có mẫu): 01 bản chính;

   Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng quyển (có mẫu): 05 bản chính.

   Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của UBND cấp huyện, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo yêu cầu.

   Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

   Đối với cá nhân, tổ chức:

   .Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

   Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

   Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

   - Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ cơ sở biết để hoàn chỉnh.

   - Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức xem xét, đánh giá đề án bảo vệ môi trường đơn giản; có văn bản thông báo cho chủ cơ sở biết một trong hai (02) trường hợp sau đây (chỉ một lần duy nhất):

   - Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải chỉnh sửa, bổ sung để được cấp giấy xác nhận đăng ký, kèm theo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung;

   - Đề án bảo vệ môi trường đơn giản không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận đăng ký (nêu rõ lý do).

   - Đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản không phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc đã được chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo đúng yêu cầu, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; UBND cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

   - Đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận đăng ký, chủ cơ sở có trách nhiệm lập lại đề án bảo vệ môi trường đơn giản và gửi UBND cấp huyện để đăng ký lại.

   Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp huyện nơi chủ cơ sở đã nộp hồ sơ.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn