Đang trong thời gian chờ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản có được tiếp tục thi công không?

Ngày hỏi:13/03/2020

Tôi đang thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên hiện tại Giấy phép thăm dò khoáng sản của tôi đã hết hạn và tôi đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn. Vậy trong thời gian chờ gia hạn tôi có được tiếp tục thi công không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đang trong thời gian chờ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản có được tiếp tục thi công không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định:

   Trường hợp Giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thì tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải tạm dừng thi công, đồng thời có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản, công trình thăm dò, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho đến khi được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

   => Như vậy, theo quy định thì trong thời gian chờ gia hạn Giấy phép thăm dò khoán sản thì bạn phải tạm dừng thi công, đồng thời có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản, công trình thăm dò, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho đến khi được gia hạn.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn