Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai cấp xã

Ngày hỏi:14/08/2021

Nhờ hỗ trợ nội dung: Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai cấp xã được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai cấp xã
   (ảnh minh họa)
  • Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai cấp xã quy định tại Điều 19 Thông tư 02/2021/TT-BNTPTNT , cụ thể như sau:

   - Hệ thống chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Bao gồm thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã; thành lập, kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

   - Lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ phòng, chống thiên tai: Thống kê số lượng; cơ quan, đơn vị huy động, dự trữ; địa điểm dự trữ.

   - Thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai

   Đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin, truyền thông, cảnh báo thiên tai chung và riêng biệt tại địa phương; các phương thức thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai.

   - Năng lực, nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống thiên tai

   Đánh giá chung về nhận thức, kỹ năng của người dân, cộng đồng và công tác tập huấn phòng, chống thiên tai tại địa phương.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn