Đánh giá rủi ro định lượng trong hoạt động dầu khí quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực dầu khí. Theo thông tin tôi được biết thì Bộ công thương vừa mới ban hành văn bản về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Anh chị cho tôi hỏi việc Đánh giá rủi ro định lượng trong hoạt động dầu khí quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 16 Thông tư 40/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 14/12/2018, quy định đánh giá rủi ro định lượng trong hoạt động dầu khí như sau:

   - Yêu cầu của đánh giá rủi ro định lượng

   + Quy trình đánh giá định lượng rủi ro được thực hiện theo QCVN 11: 2012/BCT.

   + Được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng, có bản quyền và tính được tần suất, mô hình hậu quả và mức rủi ro cá nhân.

   + Mức rủi ro cá nhân phải so sánh với mức rủi ro chấp nhận được quy định tại Điều 12 Thông tư này.

   - Rà soát, lựa chọn các mối nguy để đánh giá rủi ro định lượng

   - Phân tích tần suất

   + Xác định dữ liệu tần suất gốc từng mối nguy: nguồn dữ liệu, các phân đoạn công nghệ tương ứng và các hệ số hiệu chỉnh;

   + Kết quả tính toán tần suất cho từng mối nguy đã lựa chọn.

   - Mô hình hậu quả

   + Các dạng thức mô hình hậu quả được phân tích và các thông tin đầu vào liên quan.

   + Kết quả mô hình hóa hậu quả được trình bày dạng bảng và hình ảnh tương ứng với các phân đoạn công nghệ của từng mối nguy.

   - Tính toán mức rủi ro

   - Kết quả đánh giá rủi ro định lượng bao gồm rủi ro cá nhân và rủi ro theo nhóm:

   + Rủi ro cá nhân: Thể hiện qua mức rủi ro cá nhân hàng năm (IRPA).

   + Rủi ro theo nhóm: Thể hiện qua đại lượng khả năng tổn thất sinh mạng.

   + Tính toán mức rủi ro cá nhân cao nhất và mức rủi ro cá nhân trung bình.

   + So sánh mức rủi ro tính toán được với mức rủi ro được chấp nhận theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

   Trên đây là quy định về đánh giá rủi ro định lượng trong hoạt động dầu khí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn