Đánh giá rủi ro định tính trong hoạt động dầu khí

Ngày hỏi:05/12/2018

Theo thông tin tôi được biết thì Bộ công thương vừa mới ban hành văn bản về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Anh chị cho tôi hỏi việc đánh giá rủi ro định tính trong hoạt động dầu khí được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 15 Thông tư 40/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 14/12/2018, quy định đánh giá rủi ro định tính trong hoạt động dầu khí như sau:

   - Xây dựng ma trận rủi ro để phân tích, đánh giá mức rủi ro cho các mối nguy được nhận diện. Căn cứ vào chính sách, mục tiêu an toàn và đặc thù hoạt động dầu khí, hai chiều của ma trận có nhiều mức, không nhỏ hơn 3. Chi tiết tham khảo theo mẫu tại Phụ lục II Thông tư này.

   - Kết quả đánh giá rủi ro định tính được trình bày dạng bảng phân loại mức rủi ro, trong đó liệt kê tất cả các mối nguy nhận diện được, mức rủi ro ban đầu, các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro và mức rủi ro còn lại sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu. Mức rủi ro được xác định từ ma trận rủi ro.

   - Mẫu bảng phân loại mức rủi ro theo Phụ lục III Thông tư này.

   Trên đây là quy định về đánh giá rủi ro định tính trong hoạt động dầu khí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn