Đánh giá sự tuân thủ pháp luật về An toàn Sức khỏe Môi trường trong hoạt động dầu khí gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:04/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực dầu khí. Vừa qua Bộ công thương mới ban hành văn bản về xây dựng tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Anh chị cho tôi hỏi việc Đánh giá sự tuân thủ pháp luật về An toàn - Sức khỏe - Môi trường trong hoạt động dầu khí gồm những nội dung nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá sự tuân thủ pháp luật về An toàn Sức khỏe Môi trường trong hoạt động dầu khí gồm những nội dung nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 9 Thông tư 40/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 14/12/2018, quy định Đánh giá sự tuân thủ pháp luật về An toàn - Sức khỏe - Môi trường bao gồm các nội dung sau:

   - Bảng đánh giá sự tuân thủ pháp luật về An toàn - Sức khỏe - Môi trường gồm các nội dung chính sau:

   + Điều khoản, mục của các văn bản quy phạm pháp luật, các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên mà công trình, dự án phải thực hiện.

   + Tóm tắt nội dung phải chấp hành.

   + Hành động/Kế hoạch đáp ứng.

   + Hồ sơ chứng minh sự chấp hành.

   + Thời điểm thực hiện.

   + Đánh giá kết quả thực hiện: Đạt hay không đạt. Trong trường hợp không đạt: Phân tích nguyên nhân; biện pháp khắc phục và thời hạn hoàn thành.

   - Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia, các quy định an toàn, các tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế được chấp nhận chung về lĩnh vực An toàn - Sức khỏe - Môi trường được áp dụng tại dự án, công trình.

   - Danh mục các quy trình, quy định về vận hành, xử lý sự cố, bảo trì công trình, máy thiết bị, gồm:

   + Tên, ngày ban hành của Quy định, quy trình.

   + Tên, Ký hiệu, mã hiệu, ngày cập nhật của quy định, quy trình.

   - Danh mục các giấy phép, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật gồm các nội dung sau:

   + Tên các giấy phép, giấy chứng nhận.

   + Ngày cấp và hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận.

   Trên đây là quy định về Đánh giá sự tuân thủ pháp luật về An toàn - Sức khỏe - Môi trường trong hoạt động dầu khí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn