Đánh giá tác động môi trường có phải niêm yết công khai không?

Ngày hỏi:08/11/2019

Công ty tôi thực hiện dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cho tôi hỏi trong quá trình thực hiện ĐTM thì có phải niêm yết công khai quyết định duyệt báo cáo ĐTM tại UBND xã không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt như sau:

   - Tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng.

   - Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được miễn tham vấn theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật bảo vệ môi trường.

   - Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu quy định tại Điều 26 và Điều 27 Luật bảo vệ môi trường.

   - ...

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt thì công ty bạn phải phối hợp với UBND cấp xã nơi đã lấy ý kiến, tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM tại trụ sở UBND cấp xã.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá tác động môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT