Đầu tư, xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày hỏi:16/10/2021

Đầu tư, xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định mới là như thế nào? Rất mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đầu tư, xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2021/TT-BTNMT (Có hiệu lực từ 30/11/2021), cụ thể như sau:

   Đầu tư, xây dựng hệ thống giám sát:

   - Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư xây dựng hệ thống giám sát ở trung ương quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;

   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đầu tư xây dựng hệ thống giám sát ở địa phương quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn