Dịch vụ sửa xe máy có phải đăng ký bảo vệ môi trường?

Ngày hỏi:18/03/2016

Ông Phạm Ngọc Hà (tỉnh Hà Giang) hỏi: Gia đình tôi đã đăng ký kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe máy, diện tích 25m2, vậy chúng tôi có phải đăng ký bảo vệ môi trường không? Nếu phải đăng ký thì thủ tục thế nào?

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì xưởng sửa chữa xe máy của ông Phạm Ngọc Hà không nằm trong Danh mục các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

   Do vậy, đề nghị ông Phạm Ngọc Hà làm thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Chương VI Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn