Điều chỉnh danh mục vùng đất ngập nước

Ngày hỏi:31/07/2019

Thời gian điều chính danh mục vùng đất ngập nước là bao lâu? Theo quy định mới nhất về bảo vệ vùng ngập nước.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định thười gian điều chỉnh danh mục các vùng ngập nước, cụ thể như sau:

   "Điều chỉnh Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng:

   - Định kỳ 05 năm một lần hoặc trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, cập nhật, điều chỉnh Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng trên phạm vi cả nước;

   - Trong trường hợp có biến động về diện tích các vùng đất ngập nước quan trọng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ có liên quan gửi kết quả thống kê, kiểm kê vùng đất ngập nước về Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật, điều chỉnh Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng."

   Như vậy, thông thường định kỳ 05 năm một lần Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, cập nhật, điều chỉnh Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng trên phạm vi cả nước.

   Ngoải ra nếu có biết động về diện tích các vùng đất ngập nước quan trọng UBND cấp tỉnh thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật, điều chỉnh Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn