Điều kiện cấp giấy chứng nhận bảo vệ môi trường đối với hoạt động hút bể phốt, hút chất thải công nghiệp

Ngày hỏi:28/09/2015
Tôi hiện mới thành lập công ty vệ sinh môi trường đô thị chuyên hút bể phốt, hút chất thải công nghiệp... Tôi muốn hỏi là công ty tôi muốn được cấp giấy chứng nhận bảo vệ môi trường thì cần phải có những điều kiện nào?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Điều kiện cấp giấy chứng nhận bảo vệ môi trường đối với hoạt động hút bể phốt, hút chất thải công nghiệp... Việc quản lý bùn nạo vét (trong đó có gồm bùn thải từ bể phốt, hệ thống thoát nước, ao, hồ, kênh mương và các vùng nước khác) thực hiện theo quy định tại Điều 53, Nghị định định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu. Hiện nay, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn