Điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại

Ngày hỏi:07/10/2016

Điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại được quy định như thế nào? Xin chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập! Lê Thùy Anh (thuyanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại được quy định tại Điều 93 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

   1. Địa điểm thuộc quy hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Có khoảng cách bảo đảm để không ảnh hưởng xấu đối với môi trường và con người.

   3. Có công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

   4. Có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

   5. Có nhân sự quản lý được cấp chứng chỉ và nhân sự kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp.

   6. Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng.

   7. Có phương án bảo vệ môi trường.

   8. Có kế hoạch phục hồi môi trường sau khi chấm dứt hoạt động.

   9. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt.

   Ngoài ra, điều này còn được hướng dẫn bởi Điều 9 Nghị định 38/2015/NĐ-CP

   Trên đây là quy định về điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn