Điều kiện của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

Ngày hỏi:25/11/2015
Tôi làm việc trong lĩnh vực quảng bá du lịch. Tôi được biết muốn điều hành hoạt hoạt động kinh doanh du lịch phải có 3 năm kinh nghiệm. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi muốn nhận công việc điều hành hoạt động kinh doanh du lịch có được không?

  Nội dung này được Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:

   Nghị định số 92/2007/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 180/2013/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch:

   “Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

   1. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là ba năm (đối với kinh doanh lữ hành nội địa); bốn năm (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế).

   2. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
   a) Quản lý hoạt động lữ hành;
   b) Hướng dẫn du lịch;
   c) Quảng bá, xúc tiến du lịch;
   d) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
   đ) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

   3. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành” (Điều 12)

   Như vậy, anh có 3 năm làm quảng bá du lịch thuộc một trong những lĩnh vực lữ hành theo điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định 92/2007/NĐ-CP nên anh đủ điều kiện về thời gian để làm người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa. Tuy nhiên, nếu anh hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế thì thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành phải ít nhất là 4 năm.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn