Điều kiện đối với người được cử đi đào tạo chức danh Trưởng kíp trạm điện

Ngày hỏi:07/01/2019

Tôi có người bạn đang công tác tại công ty điện lực, sắp tới đơn vị bạn tôi có đợt của người đi đào tạo chức danh Trưởng kíp trạm điện. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Điều kiện đối với người được cử đi đào tạo chức danh Trưởng kíp trạm điện được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 23 Quy trình kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL năm 2018, điều kiện đối với người được cử đi đào tạo chức danh Trưởng kíp trạm điện như sau:

   Người được cử đi đào tạo để được cấp Chứng nhận vận hành trước khi được sát hạch công nhận chức danh Trưởng kíp trạm điện hoặc trung tâm điều khiển trạm điện ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

   1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với chức danh được cử đi đào tạo đối với trạm điện có cấp điện áp 500kV hoặc trung tâm điều khiển trạm điện; tốt nghiệp cao đẳng trở lên có chuyên ngành phù hợp với chức danh được cử đi đào tạo đối với trạm điện có cấp điện áp 220kV, 110kV; tốt nghiệp trung cấp trở lên có chuyên ngành phù hợp với chức danh được cử đi đào tạo đối với trạm điện có cấp điện áp dưới 110 kV.

   Đối với đội ngũ Trưởng kíp trạm điện đã được đào tạo, kiểm tra và công nhận chức danh trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2015 nhưng chưa đáp ứng được điều kiện về trình độ học vấn quy định tại Khoản này, Đơn vị quản lý vận hành được tiếp tục sử dụng đội ngũ Trưởng kíp này ở trạm điện có cùng cấp điện áp hoặc cấp điện áp thấp hơn sau khi phối hợp với Cấp điều độ có quyền điều khiển tổ chức kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì cấp mới Chứng nhận vận hành để làm cơ sở công nhận lại chức danh Trưởng kíp theo đúng quy định Quy trình này.

   2. Có đủ sức khỏe để làm việc theo chế độ ca, kíp.

   3. Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   4. Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của Đơn vị quản lý vận hành.

   5. Đáp ứng các điều kiện khác do Đơn vị quản lý vận hành quy định.

   Trên đây là quy định về điều kiện đối với người được cử đi đào tạo chức danh Trưởng kíp trạm điện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn