Điều kiện họp hội đồng thẩm định chính thức về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:28/07/2017

Điều kiện họp hội đồng thẩm định chính thức về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thùy Lam, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Tôi đang tìm kiếm một số nội dung pháp lý trong lĩnh vực này. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Điều kiện họp hội đồng thẩm định chính thức về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản là gì? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì điều kiện họp hội đồng thẩm định chính thức về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản được quy định như sau:

   1. Rà soát tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị thẩm định phương án, phương án bổ sung.

   2. Dự thảo quyết định thành lập hội đồng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   3. Liên hệ, đề nghị tổ chức, cá nhân cung cấp bổ sung các tài liệu liên quan trong trường hợp cần thiết và gửi đến các thành viên hội đồng thẩm định.

   4. Tổ chức các cuộc họp của hội đồng thẩm định và các hoạt động khác của hội đồng thẩm định.

   5. Thông báo bằng văn bản đến chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định.

   6. Tổ chức rà soát nội dung phương án, phương án bổ sung sau khi được tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung; gửi văn bản đề nghị một số thành viên hội đồng thẩm định tiếp tục cho ý kiến nhận xét về phương án, phương án bổ sung trong trường hợp cần thiết.

   7. Dự thảo quyết định phê duyệt phương án, phương án bổ sung trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện họp hội đồng thẩm định chính thức về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 38/2015/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn