Điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược

Ngày hỏi:20/12/2018

Ban biên tập có nhận được thăc mắc của bạn Nguyễn Hùng Anh, hiện bạn đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Bạn có thắc mắc gửi về cho Ban biên tập, mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược được quy định tại Điều 26 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Có sự tham gia (hiện diện trực tiếp tại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến) từ hai phần ba (2/3) trở lên số lượng thành viên hội đồng thẩm định, trong đó bắt buộc phải có Chủ tịch hội đồng hoặc Phó Chủ tịch hội đồng trong trường hợp được Chủ tịch hội đồng ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì phiên họp), Ủy viên thư ký và ít nhất một (01) Ủy viên phản biện.

   - Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án hoặc người được cấp có thẩm quyền của chủ dự án ủy nhiệm tham gia.

   - Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn