Điều tra tăng trưởng rừng

Ngày hỏi:25/12/2018

Theo tôi được biết rừng có giá trị rất quan trọng trong đời sống và xã hội. Theo tôi được biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa mới ban hành văn bản về điều tra, kiểm kê và thõi dõi diễn biến rừng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì việc điều tra tăng trưởng rừng được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều tra tăng trưởng rừng
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 13 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định điều tra tăng trưởng rừng như sau:

   1. Nội dung điều tra tăng trưởng rừng:

   - Tăng trưởng thường xuyên hàng năm;

   - Tăng trưởng thường xuyên định kỳ;

   - Tăng trưởng bình quân định kỳ;

   - Tăng trưởng bình quân chung;

   - Suất tăng trưởng;

   - Điều tra tăng trưởng cây cá lẻ, bao gồm: đường kính, chiều cao, hình dạng thân cây, thể tích cây;

   - Điều tra tăng trưởng lâm phần, bao gồm: mật độ, đường kính bình quân, chiều cao bình quân, tổng tiết diện ngang và trữ lượng lâm phần.

   2. Phương pháp điều tra tăng trưởng rừng:

   - Phương pháp điều tra tăng trưởng cây cá lẻ, bao gồm: phương pháp giải tích thân cây, phương pháp khoan tăng trưởng, phương pháp đo lặp định kỳ theo thời gian và phương pháp sử dụng mô hình sinh trưởng một số loài cây;

   - Phương pháp điều tra tăng trưởng lâm phần, bao gồm: thiết lập ô định vị để điều tra đo đếm tăng trưởng các chỉ tiêu điều tra lâm phần qua các năm; trường hợp rừng trồng điều tra tăng trưởng theo các cấp đất;

   - Phương pháp tính toán tăng trưởng rừng tại các điểm a, b, c, d và điểm đ khoản 1 Điều này theo quy định tại Biểu số 11 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

   3. Thành quả điều tra tăng trưởng rừng:

   - Hệ thống số liệu điều tra gốc và biểu tổng hợp kết quả điều tra tăng trưởng rừng theo các Biểu số 11, 12, 13, 14, 15 và Biểu số 16 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

   - Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá tăng trưởng rừng.

   Trên đây là quy định về điều tra tăng trưởng rừng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn