Định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra khoáng sản biển và đánh giá tiềm năng khí hydrate

Ngày hỏi:17/10/2017

Định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại công ty khai thác khoáng sản gần vùng biển Vũng Tàu. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Hoàng Thắng (thang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định tại Tiểu mục 2.1 Mục 2 Chương II Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTNMT như sau:

   Tính cho 100km2

   Bảng 21

   TT

   Tên dụng cụ

   ĐVT

   Thời hạn

   BĐ địa chất

   BĐ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

   BĐ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

   BĐ địa mạo đáy biển

   1.

   Ba lô

   cái

   24

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   2.

   Batê đãi mẫu

   cái

   24

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   3.

   Búa địa chất

   cái

   24

   7,27

   4,15

   6,23

   4,15

   4.

   Bút chì kim

   cái

   12

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   5.

   Bút kẻ nét kép

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   6.

   Cân 50 - 100 kg

   cái

   24

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   7.

   Cặp đựng tài liệu

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   8.

   Cáp lụa F10mm

   m

   12

   134,14

   76,65

   57,49

   38,33

   9.

   Compa 12 bộ phận

   bộ

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   10.

   Dao rọc giấy

   cái

   12

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   11.

   Dao rựa

   cái

   12

   1,76

   1,01

   0,75

   0,50

   12.

   Đèn pin

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   13.

   Đèn xạc điện

   cái

   12

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   14.

   Địa bàn địa chất

   cái

   36

   7,27

   0,00

   6,23

   0,00

   15.

   Eke

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   16.

   Găng tay BHLĐ

   đôi

   6

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   17.

   Giầy BHLĐ

   đôi

   6

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   18.

   Hộp đựng tài liệu

   cái

   36

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   19.

   Kéo cắt giấy

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   20.

   Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

   cái

   60

   1,32

   0,75

   0,57

   0,38

   21.

   Khóa hòm

   cái

   36

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   22.

   Kìm nguội

   cái

   24

   1,76

   1,01

   0,75

   0,50

   23.

   Kính BHLĐ

   cái

   12

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   24.

   Kính lúp 20 x

   cái

   48

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   25.

   Kính lúp 5 - 7x

   cái

   36

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   26.

   Máy tính bỏ túi

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   27.

   Mũ BHLĐ

   cái

   12

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   28.

   Ống đựng bản vẽ

   ống

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   29.

   Ống nhòm

   cái

   48

   0,97

   0,55

   0,42

   4,15

   30.

   Phao cá nhân

   cái

   24

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   31.

   Quần áo BHLĐ

   bộ

   12

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   32.

   Quần áo mưa

   bộ

   12

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   33.

   Tất sợi

   đôi

   6

   29,06

   16,61

   12,46

   8,30

   34.

   Thau nhựa

   cái

   9

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   35.

   Thước cuộn thép

   cái

   24

   0,00

   0,00

   0,00

   4,15

   36.

   Thước đo độ

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   37.

   Thước nhựa 0,5m

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   38.

   Thước tỷ lệ 3 cạnh

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   39.

   Thước vẽ đường cong

   cái

   24

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   40.

   Xắc cốt đựng tài liệu

   cái

   12

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   41.

   Xẻng

   cái

   12

   1,16

   0,66

   0,50

   0,33

   42.

   Tời điện 2,2kw

   cái

   36

   0,69

   0,42

   0,14

   0,14

   43.

   Xô xách nước

   cái

   12

   3,63

   4,15

   6,23

   4,15

   Bảng 22

   TT

   Tên dụng cụ

   ĐVT

   Thời hạn

   BĐ dị thường địa hóa khí

   BĐ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

   BĐ trầm tích tầng mặt

   BĐ địa chất môi trường và tai biến địa chất

   1.

   Ba lô

   cái

   24

   16,61

   12,46

   16,61

   12,46

   2.

   Búa địa chất

   cái

   24

   0,00

   0,00

   5,48

   4,11

   3.

   Bút chì kim

   cái

   12

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   4.

   Bút kẻ nét kép

   cái

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   5.

   Cân 50 - 100 kg

   cái

   24

   4,15

   6,23

   0,00

   0,00

   6.

   Cặp đựng tài liệu

   cái

   24

   0,00

   0,00

   5,48

   4,11

   7.

   Cáp lụa F10mm

   m

   12

   4,15

   6,23

   76,65

   57,49

   8.

   Cáp lụa F5 mm

   m

   12

   76,65

   57,49

   0,00

   0,00

   9.

   Compa 12 bộ phận

   bộ

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   10.

   Dao rọc giấy

   cái

   12

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   11.

   Dao rựa

   cái

   12

   1,01

   0,75

   1,01

   0,75

   12.

   Đèn pin

   cái

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   13.

   Đèn xạc điện

   cái

   12

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   14.

   Địa bàn địa chất

   cái

   36

   0,00

   6,23

   5,48

   0,00

   15.

   Eke

   cái

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   16.

   Găng tay BHLĐ

   đôi

   6

   16,61

   12,46

   16,61

   12,46

   17.

   Giầy BHLĐ

   đôi

   6

   16,61

   12,46

   16,61

   12,46

   18.

   Hòm tôn đựng tài liệu

   cái

   60

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   19.

   Kéo cất giấy

   cái

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   20.

   Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

   cái

   60

   0,75

   0,57

   0,75

   0,57

   21.

   Khóa hòm

   cái

   36

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   22.

   Kìm nguội

   cái

   24

   1,01

   0,75

   1,01

   0,75

   23.

   Kính BHLĐ

   cái

   12

   16,61

   12,46

   16,61

   12,46

   24.

   Kính lúp 20 x

   cái

   48

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   25.

   Kính lúp 5 - 7x

   cái

   36

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   26.

   Máy tính bỏ túi

   cái

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   27.

   Mũ BHLĐ

   cái

   12

   16,61

   12,46

   16,61

   12,46

   28.

   Nhiệt kế

   cái

   12

   4,15

   6,23

   0,00

   4,11

   29.

   Ống đựng bản vẽ

   ống

   24

   0,55

   0,42

   5,48

   4,11

   30.

   Ống nhòm

   cái

   48

   16,61

   12,46

   0,55

   0,42

   31.

   Phao cá nhân

   cái

   24

   16,61

   12,46

   16,61

   12,46

   32.

   Quả nặng

   quả

   12

   16,61

   12,46

   0,00

   0,00

   33.

   Quần áo BHLĐ

   bộ

   12

   16,61

   12,46

   16,61

   12,46

   34.

   Quần áo mưa

   bộ

   12

   4,15

   6,23

   16,61

   12,46

   35.

   Tất sợi

   đôi

   6

   0,00

   0,00

   16,61

   12,46

   36.

   Thau nhựa

   cái

   9

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   37.

   Thước cuộn thép

   cái

   24

   4,15

   6,23

   0,00

   4,11

   38.

   Thước đo độ

   cái

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   39.

   Thước nhựa 0,5m

   cái

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   40.

   Thước tỷ lệ 3 cạnh

   cái

   24

   4,15

   6,23

   5,48

   4,11

   41.

   Thước vẽ đường cong

   cái

   24

   0,66

   0,50

   5,48

   4,11

   42.

   Xắc cốt đựng tài liệu

   cái

   12

   0,42

   0,14

   4,15

   6,23

   43.

   Xẻng

   cái

   12

   0,66

   0,50

   44.

   Xô xách nước

   cái

   12

   4,15

   6,23

   4,15

   6,23

   Bảng 23

   TT

   Tên thiết bị

   ĐVT

   BĐ địa chất

   BĐ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

   BĐ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

   BĐ địa mạo đáy biển

   1.

   Cuốc đại dương

   cái

   2,20

   1,30

   0,40

   2.

   Ống phóng trọng lực

   cái

   3,30

   2,00

   0,70

   0,70

   3.

   Thiết bị lấy mẫu nước

   cái

   2,20

   1,30

   0,40

   4.

   Máy phát điện - 5kVA

   cái

   0,69

   0,42

   0,14

   0,14

   5.

   Máy ảnh kỹ thuật số

   cái

   3,63

   0,64

   0,48

   0,32

   6.

   Radio

   cái

   2,64

   1,51

   1,13

   0,75

   Bảng 24

   TT

   Tên thiết bị

   ĐVT

   BĐ dị thường địa hóa khí

   BĐ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

   BĐ trầm tích tầng mặt

   BĐ địa chất môi trường và tai biến địa chất

   1.

   Cuốc đại dương

   cái

   1,30

   0,40

   0,36

   0,36

   2.

   Ống phóng trọng lực

   cái

   2,00

   0,70

   0,36

   0,36

   3.

   Thiết bị lấy mẫu nước

   cái

   1,30

   0,40

   0,36

   0,36

   4.

   Máy phát điện - 5kVA

   cái

   0,42

   0,14

   0,36

   0,36

   5.

   GPS

   cái

   0,57

   0,57

   6.

   Ống phóng piston

   cái

   0,36

   0,36

   7.

   Máy đo phổ gamma

   cái

   8.

   Máy ảnh kỹ thuật số

   cái

   0,64

   0,48

   0,64

   0,48

   9.

   Radio

   cái

   1,51

   1,13

   1,51

   1,13

   Bảng 25

   TT

   Tên nhiên liệu, năng lượng

   ĐVT

   BĐ địa chất

   BĐ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

   BĐ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

   BĐ địa mạo đáy biển

   1.

   Xăng

   lít

   0,144

   0,144

   0,144

   0,144

   2.

   Dầu diezen

   lít

   2,93

   1,76

   0,59

   0,59

   Bảng 26

   TT

   Tên nhiên liệu, năng lượng

   ĐVT

   BĐ dị thường địa hóa khí

   BĐ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

   BĐ trầm tích tầng mặt

   BĐ địa chất môi trường và tai biến địa chất

   1.

   Xăng

   lít

   0,144

   0,144

   0,144

   0,144

   2.

   Dầu diezen

   lít

   1,76

   0,59

   2,00

   2,00

   Ghi chú: Các bảng định mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu trên được tính cho độ sâu thi công 300-1000m, điều kiện thi công đơn giản với mức độ đi lại loại 1. Với cùng mức độ đi lại, các độ sâu thi công và điều kiện thi công khác nhau sẽ có mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu khác nhau, được quy định tại Bảng 27. Hệ số điều chỉnh cho các mức độ đi lại được quy định tại bảng 7.

   Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời

   Bảng 27

   Điều kiện thi công

   Độ sâu thi công (m)

   300 - <1000

   1000 - <1500

   1500 - <2000

   2000 - 2.500

   Đơn giản

   1,00

   1,39

   1,71

   2,03

   Trung bình

   1,10

   1,53

   1,89

   2,25

   Phức tạp

   1,24

   1,74

   2,15

   2,55

   Trên đây là nội dung quy định về định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 06/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn