Định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra khoáng sản biển và đánh giá tiềm năng khí hydrate

Ngày hỏi:17/10/2017

Định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại công ty khai thác khoáng sản gần vùng biển Vũng Tàu. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Hoàng Thắng (thang***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định tại Tiểu mục 2.1 Mục 2 Chương II Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTNMT như sau:

  Tính cho 100km2

  Bảng 21

  TT

  Tên dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  BĐ địa chất

  BĐ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  BĐ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

  BĐ địa mạo đáy biển

  1.

  Ba lô

  cái

  24

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  2.

  Batê đãi mẫu

  cái

  24

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  3.

  Búa địa chất

  cái

  24

  7,27

  4,15

  6,23

  4,15

  4.

  Bút chì kim

  cái

  12

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  5.

  Bút kẻ nét kép

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  6.

  Cân 50 - 100 kg

  cái

  24

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  7.

  Cặp đựng tài liệu

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  8.

  Cáp lụa F10mm

  m

  12

  134,14

  76,65

  57,49

  38,33

  9.

  Compa 12 bộ phận

  bộ

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  10.

  Dao rọc giấy

  cái

  12

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  11.

  Dao rựa

  cái

  12

  1,76

  1,01

  0,75

  0,50

  12.

  Đèn pin

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  13.

  Đèn xạc điện

  cái

  12

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  14.

  Địa bàn địa chất

  cái

  36

  7,27

  0,00

  6,23

  0,00

  15.

  Eke

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  16.

  Găng tay BHLĐ

  đôi

  6

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  17.

  Giầy BHLĐ

  đôi

  6

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  18.

  Hộp đựng tài liệu

  cái

  36

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  19.

  Kéo cắt giấy

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  20.

  Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

  cái

  60

  1,32

  0,75

  0,57

  0,38

  21.

  Khóa hòm

  cái

  36

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  22.

  Kìm nguội

  cái

  24

  1,76

  1,01

  0,75

  0,50

  23.

  Kính BHLĐ

  cái

  12

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  24.

  Kính lúp 20 x

  cái

  48

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  25.

  Kính lúp 5 - 7x

  cái

  36

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  26.

  Máy tính bỏ túi

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  27.

  Mũ BHLĐ

  cái

  12

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  28.

  Ống đựng bản vẽ

  ống

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  29.

  Ống nhòm

  cái

  48

  0,97

  0,55

  0,42

  4,15

  30.

  Phao cá nhân

  cái

  24

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  31.

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  32.

  Quần áo mưa

  bộ

  12

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  33.

  Tất sợi

  đôi

  6

  29,06

  16,61

  12,46

  8,30

  34.

  Thau nhựa

  cái

  9

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  35.

  Thước cuộn thép

  cái

  24

  0,00

  0,00

  0,00

  4,15

  36.

  Thước đo độ

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  37.

  Thước nhựa 0,5m

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  38.

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  39.

  Thước vẽ đường cong

  cái

  24

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  40.

  Xắc cốt đựng tài liệu

  cái

  12

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  41.

  Xẻng

  cái

  12

  1,16

  0,66

  0,50

  0,33

  42.

  Tời điện 2,2kw

  cái

  36

  0,69

  0,42

  0,14

  0,14

  43.

  Xô xách nước

  cái

  12

  3,63

  4,15

  6,23

  4,15

  Bảng 22

  TT

  Tên dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  BĐ dị thường địa hóa khí

  BĐ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

  BĐ trầm tích tầng mặt

  BĐ địa chất môi trường và tai biến địa chất

  1.

  Ba lô

  cái

  24

  16,61

  12,46

  16,61

  12,46

  2.

  Búa địa chất

  cái

  24

  0,00

  0,00

  5,48

  4,11

  3.

  Bút chì kim

  cái

  12

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  4.

  Bút kẻ nét kép

  cái

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  5.

  Cân 50 - 100 kg

  cái

  24

  4,15

  6,23

  0,00

  0,00

  6.

  Cặp đựng tài liệu

  cái

  24

  0,00

  0,00

  5,48

  4,11

  7.

  Cáp lụa F10mm

  m

  12

  4,15

  6,23

  76,65

  57,49

  8.

  Cáp lụa F5 mm

  m

  12

  76,65

  57,49

  0,00

  0,00

  9.

  Compa 12 bộ phận

  bộ

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  10.

  Dao rọc giấy

  cái

  12

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  11.

  Dao rựa

  cái

  12

  1,01

  0,75

  1,01

  0,75

  12.

  Đèn pin

  cái

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  13.

  Đèn xạc điện

  cái

  12

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  14.

  Địa bàn địa chất

  cái

  36

  0,00

  6,23

  5,48

  0,00

  15.

  Eke

  cái

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  16.

  Găng tay BHLĐ

  đôi

  6

  16,61

  12,46

  16,61

  12,46

  17.

  Giầy BHLĐ

  đôi

  6

  16,61

  12,46

  16,61

  12,46

  18.

  Hòm tôn đựng tài liệu

  cái

  60

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  19.

  Kéo cất giấy

  cái

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  20.

  Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

  cái

  60

  0,75

  0,57

  0,75

  0,57

  21.

  Khóa hòm

  cái

  36

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  22.

  Kìm nguội

  cái

  24

  1,01

  0,75

  1,01

  0,75

  23.

  Kính BHLĐ

  cái

  12

  16,61

  12,46

  16,61

  12,46

  24.

  Kính lúp 20 x

  cái

  48

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  25.

  Kính lúp 5 - 7x

  cái

  36

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  26.

  Máy tính bỏ túi

  cái

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  27.

  Mũ BHLĐ

  cái

  12

  16,61

  12,46

  16,61

  12,46

  28.

  Nhiệt kế

  cái

  12

  4,15

  6,23

  0,00

  4,11

  29.

  Ống đựng bản vẽ

  ống

  24

  0,55

  0,42

  5,48

  4,11

  30.

  Ống nhòm

  cái

  48

  16,61

  12,46

  0,55

  0,42

  31.

  Phao cá nhân

  cái

  24

  16,61

  12,46

  16,61

  12,46

  32.

  Quả nặng

  quả

  12

  16,61

  12,46

  0,00

  0,00

  33.

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  16,61

  12,46

  16,61

  12,46

  34.

  Quần áo mưa

  bộ

  12

  4,15

  6,23

  16,61

  12,46

  35.

  Tất sợi

  đôi

  6

  0,00

  0,00

  16,61

  12,46

  36.

  Thau nhựa

  cái

  9

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  37.

  Thước cuộn thép

  cái

  24

  4,15

  6,23

  0,00

  4,11

  38.

  Thước đo độ

  cái

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  39.

  Thước nhựa 0,5m

  cái

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  40.

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  4,15

  6,23

  5,48

  4,11

  41.

  Thước vẽ đường cong

  cái

  24

  0,66

  0,50

  5,48

  4,11

  42.

  Xắc cốt đựng tài liệu

  cái

  12

  0,42

  0,14

  4,15

  6,23

  43.

  Xẻng

  cái

  12

  0,66

  0,50

  44.

  Xô xách nước

  cái

  12

  4,15

  6,23

  4,15

  6,23

  Bảng 23

  TT

  Tên thiết bị

  ĐVT

  BĐ địa chất

  BĐ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  BĐ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

  BĐ địa mạo đáy biển

  1.

  Cuốc đại dương

  cái

  2,20

  1,30

  0,40

  2.

  Ống phóng trọng lực

  cái

  3,30

  2,00

  0,70

  0,70

  3.

  Thiết bị lấy mẫu nước

  cái

  2,20

  1,30

  0,40

  4.

  Máy phát điện - 5kVA

  cái

  0,69

  0,42

  0,14

  0,14

  5.

  Máy ảnh kỹ thuật số

  cái

  3,63

  0,64

  0,48

  0,32

  6.

  Radio

  cái

  2,64

  1,51

  1,13

  0,75

  Bảng 24

  TT

  Tên thiết bị

  ĐVT

  BĐ dị thường địa hóa khí

  BĐ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

  BĐ trầm tích tầng mặt

  BĐ địa chất môi trường và tai biến địa chất

  1.

  Cuốc đại dương

  cái

  1,30

  0,40

  0,36

  0,36

  2.

  Ống phóng trọng lực

  cái

  2,00

  0,70

  0,36

  0,36

  3.

  Thiết bị lấy mẫu nước

  cái

  1,30

  0,40

  0,36

  0,36

  4.

  Máy phát điện - 5kVA

  cái

  0,42

  0,14

  0,36

  0,36

  5.

  GPS

  cái

  0,57

  0,57

  6.

  Ống phóng piston

  cái

  0,36

  0,36

  7.

  Máy đo phổ gamma

  cái

  8.

  Máy ảnh kỹ thuật số

  cái

  0,64

  0,48

  0,64

  0,48

  9.

  Radio

  cái

  1,51

  1,13

  1,51

  1,13

  Bảng 25

  TT

  Tên nhiên liệu, năng lượng

  ĐVT

  BĐ địa chất

  BĐ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  BĐ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

  BĐ địa mạo đáy biển

  1.

  Xăng

  lít

  0,144

  0,144

  0,144

  0,144

  2.

  Dầu diezen

  lít

  2,93

  1,76

  0,59

  0,59

  Bảng 26

  TT

  Tên nhiên liệu, năng lượng

  ĐVT

  BĐ dị thường địa hóa khí

  BĐ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

  BĐ trầm tích tầng mặt

  BĐ địa chất môi trường và tai biến địa chất

  1.

  Xăng

  lít

  0,144

  0,144

  0,144

  0,144

  2.

  Dầu diezen

  lít

  1,76

  0,59

  2,00

  2,00

  Ghi chú: Các bảng định mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu trên được tính cho độ sâu thi công 300-1000m, điều kiện thi công đơn giản với mức độ đi lại loại 1. Với cùng mức độ đi lại, các độ sâu thi công và điều kiện thi công khác nhau sẽ có mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu khác nhau, được quy định tại Bảng 27. Hệ số điều chỉnh cho các mức độ đi lại được quy định tại bảng 7.

  Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời

  Bảng 27

  Điều kiện thi công

  Độ sâu thi công (m)

  300 - <1000

  1000 - <1500

  1500 - <2000

  2000 - 2.500

  Đơn giản

  1,00

  1,39

  1,71

  2,03

  Trung bình

  1,10

  1,53

  1,89

  2,25

  Phức tạp

  1,24

  1,74

  2,15

  2,55

  Trên đây là nội dung quy định về định mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 06/2017/TT-BTNMT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn