Định mức dụng cụ, thiết bị, nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu

Ngày hỏi:18/10/2017

Định mức dụng cụ - thiết bị - nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại công ty khai thác khoáng sản gần vùng biển Vũng Tàu. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc định mức dụng cụ - thiết bị - nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Phương Thái (thai***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức dụng cụ - thiết bị - nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu được quy định tại Tiểu mục 2.2 Mục 2 Chương II Phần IV Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTNMT như sau:

   2.2.1. Ngoài trời

   a) Xác định tọa độ trạm cố định: công nhóm/trạm

   Bảng 105

   TT

   Tên dụng cụ

   ĐVT

   Thời hạn

   Xác định tọa độ trạm cố định

   1.

   Acquy 12V

   Cái

   24

   8,3

   2.

   Cáp tín hiệu đo sâu

   cái

   24

   8,8

   3.

   Compa 12 bộ phận

   bộ

   24

   0,65

   4.

   Đồng hồ để bàn

   cái

   24

   8,8

   5.

   Eke

   cái

   24

   0,48

   6.

   Giầy BHLĐ

   đôi

   6

   44

   7.

   Hòm tôn đựng tài liệu

   cái

   60

   8,3

   8.

   Máy tính bỏ túi

   cái

   24

   0,48

   9.

   Mũ BHLĐ

   cái

   12

   44

   10.

   Ống đựng bản vẽ

   ống

   24

   8,3

   11.

   Ống nhòm

   cái

   48

   0,44

   12.

   Phao cá nhân

   cái

   6

   44

   13.

   Quần áo BHLĐ

   Bộ

   12

   44

   14.

   Quần áo mưa

   cái

   12

   22

   15.

   Quy phạm trắc địa

   quyển

   48

   0,65

   16.

   Tất sợi

   đôi

   6

   44

   17.

   Thước đo độ

   cái

   24

   0,48

   18.

   Thước nhựa 0,5m

   cái

   24

   0,48

   19.

   Thước thép 2m

   cái

   24

   0,48

   Bảng 106

   TT

   Tên thiết bị

   ĐVT

   Xác định tọa độ trạm cố định tỷ lệ

   1.

   Máy GPS tĩnh

   bộ

   6,6

   2.

   Bộ lưu điện UPS

   bộ

   0,65

   3.

   Bộ nạp acquy

   cái

   0,65

   4.

   Máy bộ đàm

   cái

   0,88

   5.

   Ổn áp

   cái

   8,3

   6.

   Radio

   cái

   8,3

   b) Trắc địa định vị dẫn tuyến

   Tính ca/100 km tuyến

   Bảng 107

   TT

   Tên dụng cụ

   ĐVT

   Thời hạn

   Định mức

   1.

   Acquy 12V

   Cái

   24

   24,44

   2.

   Phao cá nhân

   cái

   24

   48,89

   3.

   Cáp tín hiệu đo sâu

   cái

   24

   18,33

   4.

   Compa 12 bộ phận

   bộ

   24

   0,03

   5.

   Đồng hồ để bàn

   cái

   24

   5,54

   6.

   Eke

   cái

   24

   0,03

   7.

   Găng tay BHLĐ

   đôi

   6

   48,89

   8.

   Giầy BHLĐ

   đôi

   6

   48,89

   9.

   Hải đồ

   bộ

   24

   48,89

   10.

   Hòm tôn đựng tài liệu

   cái

   24

   48,89

   11.

   Kính BHLĐ

   cái

   12

   0,03

   12.

   Máy tính bỏ túi

   cái

   24

   0,49

   13.

   Mũ BHLĐ

   cái

   12

   48,89

   14.

   Ống đựng bản vẽ

   cái

   24

   24,44

   15.

   Ống nhòm

   cái

   48

   0,49

   16.

   Quần áo BHLĐ

   bộ

   12

   48,89

   17.

   Quần áo mưa

   bộ

   12

   24,44

   18.

   Quạt cây - 0,06kw

   cái

   36

   24,44

   19.

   Quạt treo tường - 0,06kw

   cái

   36

   0,49

   20.

   Quy phạm trắc địa

   quyển

   48

   24,44

   21.

   Tất sợi

   đôi

   6

   0,06

   22.

   Thước đo độ

   cái

   24

   0,06

   23.

   Thước nhựa 0,5m

   cái

   24

   0,06

   24.

   Thước thép 2m

   cái

   24

   0,55

   25.

   Thước thép 50m

   cái

   24

   24,44

   26.

   Túi vải bạt 0,6 x 0,4 m

   cái

   24

   24,44

   Bảng 108

   TT

   Tên thiết bị

   ĐVT

   Định mức

   1.

   Máy tính xách tay

   cái

   0,05

   2.

   Máy phát điện - 5kw

   cái

   0,31

   3.

   Máy GPS Garmin

   bộ

   0,31

   4.

   Máy Beacon

   bộ

   0,31

   5.

   Ăng ten máy định vị

   cái

   24,44

   6.

   Bộ lưu điện UPS

   bộ

   18,33

   7.

   Bộ nạp acquy

   cái

   7,65

   8.

   Máy bộ đàm

   cái

   0,55

   9.

   Ổn áp

   cái

   18,33

   10.

   Radio

   cái

   48,89

   Bảng 109

   TT

   Tên nhiên liệu, năng lượng

   ĐVT

   Định mức

   1.

   Dầu diezen

   lít

   7,15

   Ghi chú: Các bảng định mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu trên được tính cho điều kiện thi công trung bình (cấu trúc địa chất - địa hình trung bình) và mức độ đi lại loại I. Với các điều kiện thi công và mức độ đi lại khác nhau sẽ có mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu khác nhau, được quy định tại Bảng 110 và Bảng 111.

   Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời (đối với điều tra diện tích)

   Bảng 110

   Điều kiện thi công

   Mức độ đi lại

   Loại 1

   Loại 2

   Loại 3

   Loại 4

   Đơn giản

   0,89

   1,04

   1,19

   1,34

   Trung bình

   1,00

   1,17

   1,34

   1,51

   Phức tạp

   1,14

   1,34

   1,53

   1,72

   Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời (đối với điều tra bổ sung)

   Bảng 111

   Điều kiện thi công

   Mức độ đi lại

   Loại 1

   Loại 2

   Loại 3

   Loại 4

   Đơn giản

   1,09

   1,22

   1,47

   1,67

   Trung bình

   1,22

   1,44

   1,66

   1,87

   Phức tạp

   1,40

   1,65

   1,89

   2,14

   c) Đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm

   Tính công nhóm/100km

   Bảng 112

   TT

   Tên dụng cụ

   ĐVT

   Thời hạn

   Định mức

   1.

   Acquy 12V

   cái

   24

   4,5

   2.

   Cáp tín hiệu đo sâu

   cái

   24

   4,5

   3.

   Cáp tín hiệu cho máy GPS

   cái

   24

   0

   4.

   Compa 12 bộ phận

   bộ

   24

   0,96

   5.

   Đồng hồ để bàn

   cái

   24

   4,5

   6.

   Eke

   cái

   24

   0,96

   7.

   Găng tay BHLĐ

   đôi

   6

   22,32

   8.

   Giầy BHLĐ

   đôi

   6

   22,32

   9.

   Hải đồ

   bộ

   24

   0,96

   10.

   Hòm tôn đựng tài liệu

   cái

   24

   4,5

   11.

   Kính BHLĐ

   cái

   12

   22,32

   12.

   Ký hiệu địa hình

   quyển

   60

   1,92

   13.

   Máy tính bỏ túi

   cái

   24

   0,96

   14.

   Mũ BHLĐ

   cái

   12

   22,32

   15.

   Ống đựng bản vẽ

   cái

   24

   4,5

   16.

   Ống nhòm

   cái

   48

   1,92

   17.

   Phao cá nhân

   cái

   24

   22,32

   18.

   Quần áo BHLĐ

   bộ

   12

   22,32

   19.

   Quần áo mưa

   bộ

   12

   11,11

   20.

   Quy phạm trắc địa

   quyển

   48

   0,96

   21.

   Tất sợi

   đôi

   6

   22,32

   22.

   Thước đo độ

   cái

   24

   1,92

   23.

   Thước nhựa 0,5 m

   cái

   24

   1,92

   24.

   Thước thép 2m

   cái

   24

   1,92

   25.

   Thước thép 50m

   cái

   24

   1,92

   Bảng 113

   TT

   Tên thiết bị

   ĐVT

   Định mức

   1.

   Máy đo sâu

   cái

   0,34

   2.

   Máy phát điện - 5kw

   cái

   0,34

   3.

   Máy tính xách tay

   cái

   0,34

   4.

   Phần mềm Hydro Nav

   bản

   0,34

   5.

   Phần mềm Mapinfo

   bản

   0,34

   6.

   Phần mềm Micro station

   bản

   0,34

   7.

   Ăng ten máy định vị

   cái

   4,5

   8.

   Bộ lưu điện UPS

   bộ

   2,87

   9.

   Bộ nạp acquy

   cái

   2,87

   10.

   Máy bộ đàm

   cái

   1,92

   11.

   Ổn áp

   cái

   4,5

   12.

   Radio

   cái

   4,5

   Bảng 114

   TT

   Tên nhiên liệu, năng lượng

   ĐVT

   Định mức

   1.

   Dầu diezen

   lít

   10,07

   Ghi chú: Các bảng định mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu trên được tính cho điều kiện thi công trung bình (cấu trúc địa chất - địa hình trung bình) và mức độ đi lại loại I. Với các điều kiện thi công và mức độ đi lại khác nhau sẽ có mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu khác nhau, được quy định tại Bảng 115 và Bảng 116.

   Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời (đối với điều tra diện tích)

   Bảng 115

   Điều kiện thi công

   Mức độ đi lại

   Loại 1

   Loại 2

   Loại 3

   Loại 4

   Đơn giản

   0,89

   1,04

   1,19

   1,34

   Trung bình

   1,00

   1,17

   1,34

   1,51

   Phức tạp

   1,14

   1,34

   1,53

   1,72

   Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời (đối với điều tra bổ sung)

   Bảng 116

   Điều kiện thi công

   Mức độ đi lại

   Loại 1

   Loại 2

   Loại 3

   Loại 4

   Đơn giản

   1,09

   1,22

   1,47

   1,67

   Trung bình

   1,22

   1,44

   1,66

   1,87

   Phức tạp

   1,40

   1,65

   1,89

   2,14

   2.2.2. Trong phòng

   Tính ca/100 km tuyến

   Bảng 117

   TT

   Tên dụng cụ

   ĐVT

   Thời hạn

   VP thực địa

   VP báo cáo

   Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

   1.

   Bàn dập ghim loại nhỏ

   cái

   36

   0,41

   0,25

   0,25

   2.

   Bàn máy vi tính

   cái

   60

   10,27

   6,17

   6,12

   3.

   Bàn làm việc

   cái

   60

   3,42

   2,06

   2,04

   4.

   Bút chì kim

   cái

   12

   0,16

   0,1

   0,1

   5.

   Bút kè nét kép

   cái

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   6.

   Cặp đựng tài liệu

   cái

   24

   13,68

   8,22

   8,15

   7.

   Compa 12 bộ phận

   bộ

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   8.

   Dao rọc giấy

   cái

   12

   0,16

   0,1

   0,1

   9.

   Đèn neon - 0,04kw

   bộ

   24

   13,68

   8,22

   8,15

   10.

   Đồng hồ treo tường

   cái

   36

   3,42

   2,06

   2,04

   11.

   Eke

   cái

   24

   0,25

   0,15

   0,15

   12.

   Ghế tựa

   cái

   60

   3,42

   2,06

   2,04

   13.

   Ghế xoay

   cái

   48

   10,27

   6,17

   6,12

   14.

   Hòm tôn đựng tài liệu

   cái

   24

   3,42

   2,06

   2,04

   15.

   Kéo cắt giấy

   cái

   24

   0,25

   0,15

   0,15

   16.

   Máy tính bỏ túi

   cái

   24

   0,41

   0,25

   0,25

   17.

   Quạt thông gió

   cái

   60

   1,32

   0,79

   0,78

   18.

   Quạt trần - 0,1 kw

   cái

   60

   0,11

   0,07

   0,07

   19.

   Quạt treo tường - 0,06kw

   cái

   36

   0,86

   0,51

   0,51

   20.

   Quy phạm trắc địa

   quyển

   48

   2,56

   1,54

   1,53

   21.

   Quy tắc chi tiết

   quyển

   48

   2,56

   1,54

   1,53

   22.

   Thước cạnh đồng

   cái

   24

   0,25

   0,15

   0,15

   23.

   Thước dây cuộn

   cái

   24

   0,25

   0,15

   0,15

   24.

   Thước đo độ

   cái

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   25.

   Thước nhựa 0,5m

   cái

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   26.

   Thước nhựa 1m

   cái

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   27.

   Thước tỷ lệ 3 cạnh

   cái

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   28.

   Thước tỷ lệ xích xiên

   cái

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   29.

   Thước vẽ đường cong

   cái

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   30.

   Tủ đựng tài liệu

   cái

   60

   0,16

   0,1

   0,1

   31.

   USB

   cái

   24

   0,16

   0,1

   0,1

   Bảng 118

   TT

   Tên thiết bị

   ĐTV

   Văn phòng thực địa

   Văn phòng báo cáo

   Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

   1.

   Máy in A0 - 1kw

   cái

   0

   0,04

   0,04

   2.

   Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw

   cái

   0

   0,26

   0,25

   3.

   Máy in A3 - 0,5kw

   cái

   0,08

   0,05

   0,05

   4.

   Máy vi tính - 0,4kw

   cái

   1,71

   1,03

   1,02

   5.

   Phần mềm Mapinfo

   bàn

   1,71

   1,03

   1,02

   6.

   Phần mềm Micro station

   bản

   1,71

   1,03

   1,02

   7.

   Phần mềm Hydro Nav

   bản

   1,71

   1,03

   1,02

   8.

   Máy hút ẩm - 2kw

   cái

   7,02

   4,22

   4,18

   9.

   Máy hút bụi -1,5 kw

   cái

   2,63

   1,58

   1,57

   10.

   Máy in A4 - 0,5kw

   cái

   0,17

   0,1

   0,1

   Bảng 119

   TT

   Tên nhiên liệu, năng lượng

   ĐTV

   Văn phòng thực địa

   Văn phòng báo cáo

   Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

   1.

   Điện năng

   kwh

   22,81

   22,62

   Ghi chú:

   Công tác trong phòng của điều tra bổ sung được tính bằng mức của điều tra diện tích theo mạng lưới thiết kế.

   Trên đây là nội dung quy định về định mức dụng cụ - thiết bị - nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 06/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn