Định mức dụng cụ, thiết bị, nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu

Ngày hỏi:18/10/2017

Định mức dụng cụ - thiết bị - nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại công ty khai thác khoáng sản gần vùng biển Vũng Tàu. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc định mức dụng cụ - thiết bị - nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Phương Thái (thai***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Định mức dụng cụ - thiết bị - nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu được quy định tại Tiểu mục 2.2 Mục 2 Chương II Phần IV Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTNMT như sau:

  2.2.1. Ngoài trời

  a) Xác định tọa độ trạm cố định: công nhóm/trạm

  Bảng 105

  TT

  Tên dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Xác định tọa độ trạm cố định

  1.

  Acquy 12V

  Cái

  24

  8,3

  2.

  Cáp tín hiệu đo sâu

  cái

  24

  8,8

  3.

  Compa 12 bộ phận

  bộ

  24

  0,65

  4.

  Đồng hồ để bàn

  cái

  24

  8,8

  5.

  Eke

  cái

  24

  0,48

  6.

  Giầy BHLĐ

  đôi

  6

  44

  7.

  Hòm tôn đựng tài liệu

  cái

  60

  8,3

  8.

  Máy tính bỏ túi

  cái

  24

  0,48

  9.

  Mũ BHLĐ

  cái

  12

  44

  10.

  Ống đựng bản vẽ

  ống

  24

  8,3

  11.

  Ống nhòm

  cái

  48

  0,44

  12.

  Phao cá nhân

  cái

  6

  44

  13.

  Quần áo BHLĐ

  Bộ

  12

  44

  14.

  Quần áo mưa

  cái

  12

  22

  15.

  Quy phạm trắc địa

  quyển

  48

  0,65

  16.

  Tất sợi

  đôi

  6

  44

  17.

  Thước đo độ

  cái

  24

  0,48

  18.

  Thước nhựa 0,5m

  cái

  24

  0,48

  19.

  Thước thép 2m

  cái

  24

  0,48

  Bảng 106

  TT

  Tên thiết bị

  ĐVT

  Xác định tọa độ trạm cố định tỷ lệ

  1.

  Máy GPS tĩnh

  bộ

  6,6

  2.

  Bộ lưu điện UPS

  bộ

  0,65

  3.

  Bộ nạp acquy

  cái

  0,65

  4.

  Máy bộ đàm

  cái

  0,88

  5.

  Ổn áp

  cái

  8,3

  6.

  Radio

  cái

  8,3

  b) Trắc địa định vị dẫn tuyến

  Tính ca/100 km tuyến

  Bảng 107

  TT

  Tên dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Định mức

  1.

  Acquy 12V

  Cái

  24

  24,44

  2.

  Phao cá nhân

  cái

  24

  48,89

  3.

  Cáp tín hiệu đo sâu

  cái

  24

  18,33

  4.

  Compa 12 bộ phận

  bộ

  24

  0,03

  5.

  Đồng hồ để bàn

  cái

  24

  5,54

  6.

  Eke

  cái

  24

  0,03

  7.

  Găng tay BHLĐ

  đôi

  6

  48,89

  8.

  Giầy BHLĐ

  đôi

  6

  48,89

  9.

  Hải đồ

  bộ

  24

  48,89

  10.

  Hòm tôn đựng tài liệu

  cái

  24

  48,89

  11.

  Kính BHLĐ

  cái

  12

  0,03

  12.

  Máy tính bỏ túi

  cái

  24

  0,49

  13.

  Mũ BHLĐ

  cái

  12

  48,89

  14.

  Ống đựng bản vẽ

  cái

  24

  24,44

  15.

  Ống nhòm

  cái

  48

  0,49

  16.

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  48,89

  17.

  Quần áo mưa

  bộ

  12

  24,44

  18.

  Quạt cây - 0,06kw

  cái

  36

  24,44

  19.

  Quạt treo tường - 0,06kw

  cái

  36

  0,49

  20.

  Quy phạm trắc địa

  quyển

  48

  24,44

  21.

  Tất sợi

  đôi

  6

  0,06

  22.

  Thước đo độ

  cái

  24

  0,06

  23.

  Thước nhựa 0,5m

  cái

  24

  0,06

  24.

  Thước thép 2m

  cái

  24

  0,55

  25.

  Thước thép 50m

  cái

  24

  24,44

  26.

  Túi vải bạt 0,6 x 0,4 m

  cái

  24

  24,44

  Bảng 108

  TT

  Tên thiết bị

  ĐVT

  Định mức

  1.

  Máy tính xách tay

  cái

  0,05

  2.

  Máy phát điện - 5kw

  cái

  0,31

  3.

  Máy GPS Garmin

  bộ

  0,31

  4.

  Máy Beacon

  bộ

  0,31

  5.

  Ăng ten máy định vị

  cái

  24,44

  6.

  Bộ lưu điện UPS

  bộ

  18,33

  7.

  Bộ nạp acquy

  cái

  7,65

  8.

  Máy bộ đàm

  cái

  0,55

  9.

  Ổn áp

  cái

  18,33

  10.

  Radio

  cái

  48,89

  Bảng 109

  TT

  Tên nhiên liệu, năng lượng

  ĐVT

  Định mức

  1.

  Dầu diezen

  lít

  7,15

  Ghi chú: Các bảng định mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu trên được tính cho điều kiện thi công trung bình (cấu trúc địa chất - địa hình trung bình) và mức độ đi lại loại I. Với các điều kiện thi công và mức độ đi lại khác nhau sẽ có mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu khác nhau, được quy định tại Bảng 110 và Bảng 111.

  Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời (đối với điều tra diện tích)

  Bảng 110

  Điều kiện thi công

  Mức độ đi lại

  Loại 1

  Loại 2

  Loại 3

  Loại 4

  Đơn giản

  0,89

  1,04

  1,19

  1,34

  Trung bình

  1,00

  1,17

  1,34

  1,51

  Phức tạp

  1,14

  1,34

  1,53

  1,72

  Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời (đối với điều tra bổ sung)

  Bảng 111

  Điều kiện thi công

  Mức độ đi lại

  Loại 1

  Loại 2

  Loại 3

  Loại 4

  Đơn giản

  1,09

  1,22

  1,47

  1,67

  Trung bình

  1,22

  1,44

  1,66

  1,87

  Phức tạp

  1,40

  1,65

  1,89

  2,14

  c) Đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm

  Tính công nhóm/100km

  Bảng 112

  TT

  Tên dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Định mức

  1.

  Acquy 12V

  cái

  24

  4,5

  2.

  Cáp tín hiệu đo sâu

  cái

  24

  4,5

  3.

  Cáp tín hiệu cho máy GPS

  cái

  24

  0

  4.

  Compa 12 bộ phận

  bộ

  24

  0,96

  5.

  Đồng hồ để bàn

  cái

  24

  4,5

  6.

  Eke

  cái

  24

  0,96

  7.

  Găng tay BHLĐ

  đôi

  6

  22,32

  8.

  Giầy BHLĐ

  đôi

  6

  22,32

  9.

  Hải đồ

  bộ

  24

  0,96

  10.

  Hòm tôn đựng tài liệu

  cái

  24

  4,5

  11.

  Kính BHLĐ

  cái

  12

  22,32

  12.

  Ký hiệu địa hình

  quyển

  60

  1,92

  13.

  Máy tính bỏ túi

  cái

  24

  0,96

  14.

  Mũ BHLĐ

  cái

  12

  22,32

  15.

  Ống đựng bản vẽ

  cái

  24

  4,5

  16.

  Ống nhòm

  cái

  48

  1,92

  17.

  Phao cá nhân

  cái

  24

  22,32

  18.

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  22,32

  19.

  Quần áo mưa

  bộ

  12

  11,11

  20.

  Quy phạm trắc địa

  quyển

  48

  0,96

  21.

  Tất sợi

  đôi

  6

  22,32

  22.

  Thước đo độ

  cái

  24

  1,92

  23.

  Thước nhựa 0,5 m

  cái

  24

  1,92

  24.

  Thước thép 2m

  cái

  24

  1,92

  25.

  Thước thép 50m

  cái

  24

  1,92

  Bảng 113

  TT

  Tên thiết bị

  ĐVT

  Định mức

  1.

  Máy đo sâu

  cái

  0,34

  2.

  Máy phát điện - 5kw

  cái

  0,34

  3.

  Máy tính xách tay

  cái

  0,34

  4.

  Phần mềm Hydro Nav

  bản

  0,34

  5.

  Phần mềm Mapinfo

  bản

  0,34

  6.

  Phần mềm Micro station

  bản

  0,34

  7.

  Ăng ten máy định vị

  cái

  4,5

  8.

  Bộ lưu điện UPS

  bộ

  2,87

  9.

  Bộ nạp acquy

  cái

  2,87

  10.

  Máy bộ đàm

  cái

  1,92

  11.

  Ổn áp

  cái

  4,5

  12.

  Radio

  cái

  4,5

  Bảng 114

  TT

  Tên nhiên liệu, năng lượng

  ĐVT

  Định mức

  1.

  Dầu diezen

  lít

  10,07

  Ghi chú: Các bảng định mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu trên được tính cho điều kiện thi công trung bình (cấu trúc địa chất - địa hình trung bình) và mức độ đi lại loại I. Với các điều kiện thi công và mức độ đi lại khác nhau sẽ có mức tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu khác nhau, được quy định tại Bảng 115 và Bảng 116.

  Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời (đối với điều tra diện tích)

  Bảng 115

  Điều kiện thi công

  Mức độ đi lại

  Loại 1

  Loại 2

  Loại 3

  Loại 4

  Đơn giản

  0,89

  1,04

  1,19

  1,34

  Trung bình

  1,00

  1,17

  1,34

  1,51

  Phức tạp

  1,14

  1,34

  1,53

  1,72

  Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao dụng cụ, thiết bị, năng lượng nhiên liệu công tác ngoài trời (đối với điều tra bổ sung)

  Bảng 116

  Điều kiện thi công

  Mức độ đi lại

  Loại 1

  Loại 2

  Loại 3

  Loại 4

  Đơn giản

  1,09

  1,22

  1,47

  1,67

  Trung bình

  1,22

  1,44

  1,66

  1,87

  Phức tạp

  1,40

  1,65

  1,89

  2,14

  2.2.2. Trong phòng

  Tính ca/100 km tuyến

  Bảng 117

  TT

  Tên dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  VP thực địa

  VP báo cáo

  Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

  1.

  Bàn dập ghim loại nhỏ

  cái

  36

  0,41

  0,25

  0,25

  2.

  Bàn máy vi tính

  cái

  60

  10,27

  6,17

  6,12

  3.

  Bàn làm việc

  cái

  60

  3,42

  2,06

  2,04

  4.

  Bút chì kim

  cái

  12

  0,16

  0,1

  0,1

  5.

  Bút kè nét kép

  cái

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  6.

  Cặp đựng tài liệu

  cái

  24

  13,68

  8,22

  8,15

  7.

  Compa 12 bộ phận

  bộ

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  8.

  Dao rọc giấy

  cái

  12

  0,16

  0,1

  0,1

  9.

  Đèn neon - 0,04kw

  bộ

  24

  13,68

  8,22

  8,15

  10.

  Đồng hồ treo tường

  cái

  36

  3,42

  2,06

  2,04

  11.

  Eke

  cái

  24

  0,25

  0,15

  0,15

  12.

  Ghế tựa

  cái

  60

  3,42

  2,06

  2,04

  13.

  Ghế xoay

  cái

  48

  10,27

  6,17

  6,12

  14.

  Hòm tôn đựng tài liệu

  cái

  24

  3,42

  2,06

  2,04

  15.

  Kéo cắt giấy

  cái

  24

  0,25

  0,15

  0,15

  16.

  Máy tính bỏ túi

  cái

  24

  0,41

  0,25

  0,25

  17.

  Quạt thông gió

  cái

  60

  1,32

  0,79

  0,78

  18.

  Quạt trần - 0,1 kw

  cái

  60

  0,11

  0,07

  0,07

  19.

  Quạt treo tường - 0,06kw

  cái

  36

  0,86

  0,51

  0,51

  20.

  Quy phạm trắc địa

  quyển

  48

  2,56

  1,54

  1,53

  21.

  Quy tắc chi tiết

  quyển

  48

  2,56

  1,54

  1,53

  22.

  Thước cạnh đồng

  cái

  24

  0,25

  0,15

  0,15

  23.

  Thước dây cuộn

  cái

  24

  0,25

  0,15

  0,15

  24.

  Thước đo độ

  cái

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  25.

  Thước nhựa 0,5m

  cái

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  26.

  Thước nhựa 1m

  cái

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  27.

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  28.

  Thước tỷ lệ xích xiên

  cái

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  29.

  Thước vẽ đường cong

  cái

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  30.

  Tủ đựng tài liệu

  cái

  60

  0,16

  0,1

  0,1

  31.

  USB

  cái

  24

  0,16

  0,1

  0,1

  Bảng 118

  TT

  Tên thiết bị

  ĐTV

  Văn phòng thực địa

  Văn phòng báo cáo

  Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

  1.

  Máy in A0 - 1kw

  cái

  0

  0,04

  0,04

  2.

  Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw

  cái

  0

  0,26

  0,25

  3.

  Máy in A3 - 0,5kw

  cái

  0,08

  0,05

  0,05

  4.

  Máy vi tính - 0,4kw

  cái

  1,71

  1,03

  1,02

  5.

  Phần mềm Mapinfo

  bàn

  1,71

  1,03

  1,02

  6.

  Phần mềm Micro station

  bản

  1,71

  1,03

  1,02

  7.

  Phần mềm Hydro Nav

  bản

  1,71

  1,03

  1,02

  8.

  Máy hút ẩm - 2kw

  cái

  7,02

  4,22

  4,18

  9.

  Máy hút bụi -1,5 kw

  cái

  2,63

  1,58

  1,57

  10.

  Máy in A4 - 0,5kw

  cái

  0,17

  0,1

  0,1

  Bảng 119

  TT

  Tên nhiên liệu, năng lượng

  ĐTV

  Văn phòng thực địa

  Văn phòng báo cáo

  Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

  1.

  Điện năng

  kwh

  22,81

  22,62

  Ghi chú:

  Công tác trong phòng của điều tra bổ sung được tính bằng mức của điều tra diện tích theo mạng lưới thiết kế.

  Trên đây là nội dung quy định về định mức dụng cụ - thiết bị - nhiên liệu năng lượng trong trắc địa phục vụ điều tra địa vật lý biển sâu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 06/2017/TT-BTNMT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn