Định mức kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn về việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước

Ngày hỏi:07/11/2016

Nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hàng lang bảo vệ nguồn nước có hiệu lực từ 01/7/2015 đến nay thì Bộ TNMT chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn về việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước. Vì vậy, đề nghị Bộ TNMT sớm ban hành quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật giúp địa phương triển khai thực hiện theo đúng lộ trình thời gian quy định của Nghị định là 02 năm (Điểm b Khoản 2 Điều 11). Thái Văn Hiệp (Bình Thuận)

Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Về vấn đề nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường không xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật riêng về hướng dẫn về lập hành lang bảo vệ nguồn nước. Để triển khai quy trình lập hành lang bảo vệ nguồn nước, tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 của Nghị định 43/2015/NĐ-CP đã quy định về nguyên tắc lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân cấp huyện lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn. Trong quá trình lập hành lang bảo vệ nguồn nước, Sở Tài nguyên và Môi trường phải chủ trì lấy ý kiến tham gia của UBND cấp huyện và các Sở, ngành có liên quan

    Do đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định Điểm b, Khoản 2, Điều 11 của Nghị định 43/2015/NĐ-CP, công tác lập đề cương cho các nội dung của nhiệm vụ này, đề nghị quý bạn nghiên cứu vận dụng các định mức, đơn giá có nội dung công việc tương tự trong lĩnh vực tài nguyên nước đã được ban hành và quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch 118/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 05/12/2008 giữa Bộ Tài chính với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ, dự án đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn