Định mức lao động của người lao động làm việc tại trạm radar biển

Ngày hỏi:22/03/2019

Hiện đang làm việc trong ngành khí tượng thủy văn. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Định mức lao động của người lao động làm việc tại trạm radar biển được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức lao động của người lao động làm việc tại trạm radar biển được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 01/2018/TT-BTNMT về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   Định biên, công việc

   Định mức

   Trạm radar biển

   QTV3(4)

   QTV3(3)

   QTV4(5)

   Tổng

   1

   Định biên

   1

   2

   2

   5

   2

   Định mức công lao động

   292,0

   584,0

   584,0

   1460,0

   -

   Quan trắc và thu thập các yếu tố sóng và dòng chảy liên tục 24/24 giờ

   190,0

   400,0

   400,0

   990,0

   -

   Vận hành và sử dụng; kiểm tra, kiểm soát hoạt động của hệ thống radar và thiết bị phụ trợ

   70,0

   140,0

   140,0

   350,0

   -

   Bảo quản, bảo dưỡng và xử lý sự cố của hệ thống radar, thiết bị phụ trợ và công trình chuyên môn

   32,0

   44,0

   44,0

   120,0

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn