Định mức vật tư trong phòng trong công tác điều tra khoáng sản biển và đánh giá tiềm năng khí hydrate

Ngày hỏi:17/10/2017

Định mức vật tư trong phòng trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại công ty khai thác khoáng sản gần vùng biển Vũng Tàu. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc định mức vật tư trong phòng trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Bá Thắng (thang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức vật tư trong phòng trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 được quy định tại Tiểu mục 1.2 Mục 1 Chương II Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTNMT như sau:

   Tính cho 100 km2

   1.2.1. Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công (quy định tại bảng 16)

   Bảng 16

   TT

   Tên vật liệu

   ĐVT

   Định mức

   1

   Bản đồ địa hình

   mảnh

   0,007

   2

   Bìa đóng sách

   tờ

   0,021

   3

   Bìa nhựa

   tờ

   0,021

   4

   Bút bi

   cái

   0,007

   5

   Bút chì 24 màu

   hộp

   0,007

   6

   Bút chì đen

   cái

   0,007

   7

   Bút kim các loại

   cái

   0,007

   8

   Bút xóa

   cái

   0,007

   9

   Giấy A3

   ram

   0,007

   10

   Giấy A4

   ram

   0,007

   11

   Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

   tờ

   0,007

   12

   Hồ dán

   lọ

   0,007

   13

   Hộp ghim dập

   hộp

   0,007

   14

   Hộp ghim kẹp

   hộp

   0,007

   15

   Mực in laser

   hộp

   0,014

   16

   Mực photocopy

   hộp

   0,014

   17

   Ruột chì kim

   hộp

   0,007

   18

   Sổ 15 x 20 cm

   quyển

   0,007

   19

   Túi ni lông đựng tài liệu

   cái

   0,007

   Ghi chú: Bảng định mức tiêu hao vật liệu trên được tính chung cho tất cả các loại vật liệu sử dụng của các chuyên đề trong điều tra địa chất khoáng sản biển sâu và đánh giá tiềm năng hydrate khí, các chuyên đề sẽ có mức tiêu hao vật liệu khác nhau được quy định tại Bảng 17.

   Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao vật liệu

   Bảng 17

   TT

   Nội dung công việc

   Hệ số

   1.

   Bản đồ địa mạo đáy biển

   0,43

   2.

   Bản đồ địa chất

   1,00

   3.

   Bản đồ địa động lực

   0,29

   4.

   Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

   0,57

   5.

   Bản đồ dị thường địa hóa khí

   0,57

   6.

   Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

   0,29

   7.

   Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

   0,57

   8.

   Bản đồ phân bố nhiệt độ nước biển tầng mặt theo tài liệu viễn thám

   0,43

   9.

   Bản đồ trầm tích tầng mặt

   0,57

   10.

   Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

   0,57

   1.2.2. Văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công hàng năm, văn phòng báo cáo tổng kết chuyên đề

   Bảng 18

   TT

   Tên vật liệu

   ĐVT

   Định mức

   1.

   Bản đồ địa hình

   mảnh

   0,007

   2.

   Băng dính khổ 5 cm

   cuộn

   0,007

   3.

   Bìa đóng sách

   tờ

   0,042

   4.

   Bìa nhựa

   tờ

   0,042

   5.

   Bút bi

   cái

   0,014

   6.

   Bút chì 24 màu

   hộp

   0,014

   7.

   Bút chì đen

   cái

   0,007

   8.

   Bút kim các loại

   cái

   0,007

   9.

   Bút xóa

   cái

   0,014

   10.

   Giấy A3

   ram

   0,014

   11.

   Giấy A4

   ram

   0,014

   12.

   Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

   tờ

   0,007

   13.

   Giấy kẻ ngang

   thếp

   0,007

   14.

   Hồ dán

   lọ

   0,007

   15.

   Hộp ghim dập

   hộp

   0,007

   16.

   Hộp ghim kẹp

   hộp

   0,007

   17.

   Mực in laser

   hộp

   0,014

   18.

   Mực photocopy

   hộp

   0,014

   19.

   Ruột chì kim

   hộp

   0,007

   20.

   Sổ 15 x 20 cm

   quyển

   0,042

   21.

   Sơn chống gỉ

   kg

   0,014

   22.

   Tẩy

   cái

   0,007

   23.

   Túi ni lông đựng tài liệu

   cái

   0,007

   Ghi chú: Bảng định mức tiêu hao vật liệu trên được tính chung cho tất cả các loại vật liệu sử dụng của các chuyên đề trong điều tra địa chất khoáng sản biển sâu và đánh giá tiềm năng hydrate khí, các chuyên đề sẽ có mức tiêu hao vật liệu khác nhau được quy định tại Bảng 19, Bảng 20.

   Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao vật liệu công tác văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả hàng năm

   Bảng 19

   TT

   Công việc

   Hệ số

   1.

   Bản đồ địa mạo đáy biển

   0,33

   2.

   Bản đồ địa chất

   1,00

   3.

   Bản đồ địa động lực

   0,56

   4.

   Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

   0,78

   5.

   Bản đồ dị thường địa hóa khí

   0,67

   6.

   Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

   0,44

   7.

   Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

   0,56

   8.

   Bản đồ phân bố nhiệt độ nước biển tầng mặt theo tài liệu viễn thám

   0,44

   9.

   Bản đồ trầm tích tầng mặt

   0,44

   10.

   Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

   0,78

   Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao vật liệu công tác văn phòng báo cáo kết tổng kết chuyên đề

   Bảng 20

   TT

   Công việc

   Hệ số

   1.

   Bản đồ địa mạo đáy biển

   0,11

   2.

   Bản đồ địa chất

   0,33

   3.

   Bản đồ địa động lực

   0,22

   4.

   Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

   0,33

   5.

   Bản đồ dị thường địa hóa khí

   0,22

   6.

   Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản rắn đáy biển

   0,33

   7.

   Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng hydrate khí

   0,22

   8.

   Bản đồ phân bố nhiệt độ nước biển tầng mặt theo tài liệu viễn thám

   0,22

   9.

   Bản đồ trầm tích tầng mặt

   0,22

   10.

   Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

   0,22

   Trên đây là nội dung quy định về định mức vật tư trong phòng trong công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 06/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn