DN không phát sinh thuế BVMT trong tháng thì có phải nộp tờ khai không?

Ngày hỏi:24/09/2021

Công ty mình có sản xuất hàng hóa và thuộc đối tượng nộp thuế BVMT theo tháng. Nhưng do dịch bệnh nên tháng này bên mình không phát sinh thuế BVMT. Vậy có thuộc trường hợp miễn nộp tờ khai phí cho cơ quan thuế không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 15 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế bảo vệ môi trường, trong đó:

   - Đối với hàng hóa sản xuất (hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sản phẩm mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm) bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo tháng.

   Đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất, trường hợp trong tháng không phát sinh thuế bảo vệ môi trường phải nộp thì người nộp thuế vẫn kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để theo dõi.

   - Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu ủy thác thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường thì người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối) theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   Như vậy, trường hợp doanh nghiệp trong tháng không phát sinh thuế BVMT thì vẫn phải thực hiện kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để theo dõi. Do đó, trường hợp này không được miễn nộp tờ khai.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn