Doanh nghiệp trong nước đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam phải tuân thủ những quy định nào?

Ngày hỏi:28/02/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Thu Oanh, hiện đang công tác trong ngành nông sản. Việc được cấp chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam là mong muốn của tất cả những ai đang sản xuất và chế biên nông sản. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Doanh nghiệp trong nước đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam phải tuân thủ những quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp trong nước đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam phải tuân thủ nhữngquy định tại Mục I Quyết định 154/QĐ-BTNMT năm 2014 công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Tuân thủ quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

   - Tuân thủ quy định của pháp luật về quan trắc, báo cáo giám sát môi trường.

   - Tuân thủ việc xả nước thải theo như các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

   - Đã được cấp mã số quản lý chất thải nguy hại và có sổ đăng ký chủ nguồn thải đối với trường hợp có phát thải các chất thải nguy hại được quy định tại Phụ lục 8: Danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

   - Tuân thủ các quy định của pháp luật quản lý về nước thải, khí thải và chất thải rắn.

   - Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp nếu cơ sở sản xuất nằm tại khu công nghiệp.

   - Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng hóa chất (khai báo sử dụng hóa chất, có phiếu thông tin an toàn hóa chất, sử dụng và lưu giữ hóa chất, phân loại và ghi nhãn hóa chất, v.v…).

   - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường, nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

   - Tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và các quyền lợi chính đáng của người lao động.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn