Đơn vị phát điện có trách nhiệm gì?

Chào Ban biên tập, tôi thấy hiện nay vai trò của điện nagỳ càng chiếm một vị trí quan trọng trong sự phát triển của một đất nước. Theo đó, có sự phân công vai trò cũng như nhiệm vụ ở tùng bộ phận quản lý để nắm bắt được tình hình tham gia thị trường điện hiện nay ra sao. Thật vậy, Ban biên tập cho tôi hỏi: Đơn vị phát điện có trách nhiệm gì? Được quy định cụ thể tại đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đơn vị phát điện có trách nhiệm gì?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 124/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành, có quy định trách nhiệm của đơn vị phát điện như sau:

   1. Nhà máy điện có công suất đặt lớn hơn 30 MW, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, trừ các nhà máy điện quy định tại Khoản 3 Điều này, phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh chậm nhất là 06 tháng đối với nhà máy thuỷ điện và 12 tháng đối với nhà máy nhiệt điện kể từ ngày vận hành thương mại của nhà máy điện.

   2. Nhà máy điện có công suất đặt đến 30 MW, đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên, trừ các nhà máy điện quy định tại Khoản 3 Điều này, được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện.

   3. Các nhà máy điện không tham gia thị trường điện bao gồm:

   a) Nhà máy điện BOT;

   b) Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện;

   c) Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia và không xác định được kế hoạch bán điện dài hạn.

   4. Nhà máy điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị trong phạm vi hàng rào nhà máy hoặc theo ranh giới tại điểm đối nối để kết nối vào hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống SCADA/EMS và hệ thống đo đếm điện năng đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện.

   5. Chậm nhất là 06 tháng đối với nhà máy thuỷ điện và 12 tháng đối với nhà máy nhiệt điện kể từ ngày vận hành thương mại của nhà máy điện nhưng chưa tham gia thị trường điện theo quy định tại Khoản 1 Điều này:

   a) Trước ngày 25 hàng tháng, nhà máy điện có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực đồng thời gửi cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị mua buôn duy nhất tiến độ đầu tư, hoàn thành các hạng mục đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện;

   b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tiếp tục lập lịch và công bố biểu đồ huy động công suất cho nhà máy điện;

   c) Nhà máy điện được tạm thanh toán toàn bộ sản lượng thực tế đã phát trong chu kỳ thanh toán với giá bằng 90% giá hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa Đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn duy nhất. Số tiền điện chênh lệch (10% còn lại) được quyết toán trong chu kỳ thanh toán của tháng đầu tiên khi nhà máy tham gia thị trường điện.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn