Dự án chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà đã triển khai thực hiện dự án

Ngày hỏi:07/11/2016

Theo Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có quy định: “1. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường; 2. Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án”. Vậy xin hỏi với dự án đã triển khai một số hạng mục nhưng chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì sẽ phải hoàn thiện thủ tục pháp lý thế nào? Trần Ngọc Quang (Lai Châu)

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tư vấn như sau:

  • TheoLuật bảo vệ môi trường 2014, Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Trường hợp dự án chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà đã triển khai thực hiện dự án thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định khoản d điều 12 Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và được khắc phục theo quy định sau:

    Đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước ngày 01/4/2015 trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày 01/4/2015 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

    Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

    Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 để đăng ký".


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn