Dự án phải đánh giá tác động môi trường có phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường không?

Ngày hỏi:29/10/2019

Tôi có vấn đề vướng mắc cần được giải đáp như sau: Dự án thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường có phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường không? Nhờ hỗ trợ, xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dự án phải đánh giá tác động môi trường có phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm:

   - Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

   - Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

   - Chi tiết tại Nghị định18/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP như sau:

   + Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   + Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì dự án đã thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường thì không phải thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá tác động môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT