Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi quy mô lớn có phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Ngày hỏi:21/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Khi thực hiện xây dựng cơ sở chăn nuôi quy mô lớn có phải thực hiện đánh giá tác động môi trường không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì các dự án liên quan chăn nuôi và chế chế thức ăn chăn nuôi phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, bao gồm trong đó có:

   Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất từ 200 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản

   Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Diện tích mặt nước từ 05 ha đến dưới 10 ha, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 10 ha đến dưới 50 ha

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung

   Có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên

   Có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên

   Tất cả (trừ dự án đầu tư xây dựng cơ sở chỉ chăm sóc động vật hoang dã tập trung)

   Có quy mô chuồng trại từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc hoặc từ 5.000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm

   Có quy mô từ 05 động vật hoang dã đến dưới 50 động vật hoang dã

   Như vây, dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên hoặc có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên sẽ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn