Dự báo, cảnh báo sóng lớn

Ngày hỏi:08/10/2019

Theo quy định của Thông tư mới ban hành thì dự báo, cảnh báo sóng lớn được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 15 Thông tư 16/2019/TT-BTNMT (Có hiệu lực ngày 15/11/2019) quy định việc dự báo, cảnh báo sóng lớn được quy định như sau:

   - Các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo được đánh giá:

   + Độ cao sóng;

   + Hướng sóng;

   + Độ cao sóng lớn theo khu vực.

   - Xác định độ tin cậy các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo:

   + Độ cao sóng lớn trong bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa được xác định đủ độ tin cậy khi sai số dự báo độ cao sóng lớn khoảng ± 20% đối với hạn dự báo 12 giờ; ± 30% đối với hạn dự báo 24 giờ và ± 40% đối với hạn dự báo 48 giờ;

   + Độ tin cậy dự báo hướng sóng lớn trong gió mùa được xác định theo điểm b Khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

   + Độ cao sóng lớn theo khu vực được xác định “đủ độ tin cậy” khi có ít nhất 01 trạm trong khu vực dự báo có sai số dự báo độ cao sóng lớn khoảng ± 20% đối với hạn dự báo 12 giờ; ± 30% đối với hạn dự báo 24 giờ và ± 40% đối với hạn dự báo 48 giờ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn