Giải quyết bồi thường thiệt hại môi trường

Ngày hỏi:20/05/2015
Xã chúng tôi bị ô nhiễm do làng nghề gây ra và kết luận, huyện phải đứng ra bồi thường cho dân. Tôi xin hỏi việc giải quyết bồi thường thiệt hại được quy định ở văn bản nào của Chính phủ?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định 03/2015 ngày 6/1/2015 của Chính phủ về xác định thiệt hại đối với môi trường thì UBND cấp huyện có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai xã, thị trấn, thị tứ trở lên và việc giải quyết bồi thường thiệt hại đối với môi trường được quy định: Trên cơ sở dữ liệu, chứng cứ và kết quả tính toán thiệt hại, quy định tại Khoản 2 Điều 3 của nghị định này quyết định giải quyết bồi thường theo các hình thức sau đây: Thỏa thuận việc bồi thường với người gây thiệt hại. Yêu cầu trọng tài giải quyết. Khởi kiện tại tòa án. Cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 3 của nghị định này được sử dụng khoản bồi thường sau khi trừ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại để đầu tư khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải tạo môi trường nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái. Trường hợp ô nhiễm, suy thoái xảy ra trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì khoản bồi thường thiệt hại sau khi trừ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại được chuyển về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để đầu tư khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải tạo môi trường nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái. Vì giới hạn của chuyên mục không thể nêu toàn văn Nghị định 03/2015 nên luật gia chỉ nêu những quy định chung nhất về giải quyết việc bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra. Bạn phải tìm hiểu thêm Nghị định 03/2015 để hiểu chi tiết.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn