Giao nộp và lưu trữ sản phẩm bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển

Ngày hỏi:21/12/2018

Theo tôi được biết bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển là bản đồ chuyên đề thể hiện nội dung thông tin về trường nhiệt độ của bề mặt nước biển. Anh chị cho tôi hỏi việc giao nộp và lưu trữ sản phẩm bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giao nộp và lưu trữ sản phẩm bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 19 Thông tư 13/2018/TT-BTNMT quy định giao nộp và lưu trữ sản phẩm như sau:

   1. Sản phẩm giao nộp

   - Sản phẩm giao nộp là sản phẩm đã được kiểm tra kỹ thuật và đã được nghiệm thu ở các cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   - Các loại dữ liệu được sử dụng để thành lập bản đồ chuyên đề: Dữ liệu gốc dùng để thành lập bản đồ nền, dữ liệu viễn thám được sử dụng để thành lập bản đồ, ảnh nhiệt độ bề mặt nước biển, ảnh hàm lượng chất diệp lục bề mặt nước biển;

   - Bản đồ chuyên đề in trên giấy: số lượng 03 (ba) bộ;

   - Bản đồ dạng số lưu trên vật mang tin và bản đồ trên internet phải lưu toàn bộ các bản đồ tác giả dạng số, thư viện ký hiệu, lý lịch của bản đồ, các tệp tin hình ảnh, bài viết, mã nguồn của phần giao diện và đóng gói sản phẩm. Bộ sản phẩm số phải có nhãn thể hiện rõ các thông tin: Vùng thành lập bản đồ, tên bản đồ, tỷ lệ bản đồ, cơ quan thành lập, thời gian thành lập. Số lượng giao nộp 03 (ba) bộ;

   - Báo cáo thuyết minh bản đồ chuyên đề: số lượng 03 (ba) bộ;

   - Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

   2. Các sản phẩm bản đồ chuyên đề phải được lưu trữ ít nhất tại: Cơ quan thành lập bản đồ chuyên đề và Trung tâm Thông tin và dữ liệu viễn thám trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia.

   Trên đây là quy định về giao nộp và lưu trũ sản phẩm bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn