Giao rừng thu tiền sử dụng rừng có được cấp chứng nhận quyền sở hữu rừng không?

Ngày hỏi:09/11/2019

Gia đình tôi được nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền khi giao, vậy cho hỏi gia đình tôi có được cấp chứng nhận quyền sở hữu rừng không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng như sau:

   Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:

   - Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất;

   - Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng.

   - ...

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp là được nhà nước giao rừng sản xuất (rừng trồng) có thu tiền tại thời điểm giao rừng, do đó nếu gia đình bạn có giấy tờ giao rừng sản xuất là rừng trồng thì sẽ được chứng nhận quyền sở hữu.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn