Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam có thời hạn bao lâu?

Ngày hỏi:15/10/2018

Pháp luật quy định các tổ chức, cá nhân nước ngoài được vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi có Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy cho hỏi Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam có thời hạn bao lâu ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Khoản 12 Điều 18 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì hoạt động vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được xác định là một công việc bức xạ.

   Mặt khác, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải có giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trừ các trường hợp dưới đây không phải xin cấp giấy phép:

   - Sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, đóng gói, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ có hoạt độ từ mức miễn trừ cấp phép trở xuống;

   - Sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ thuộc danh mục không phải xin cấp giấy phép.

   Như vậy, các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải có giấy phép tiến hành công việc vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.

   Theo đó:

   - Tổ chức có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì được cấp giấy phép tiến hành công việc vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

   - Cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 75 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì được cấp giấy phép tiến hành công việc vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân sẽ có thời hạn là sáu tháng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn