Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn bao lâu?

Ngày hỏi:28/08/2018

Công ty tôi vừa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, nhưng không biết Giấy phép thăm dò khoáng sản nãy sẽ có thời hạn là bao lâu. Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

   - Tên tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản;

   - Loại khoáng sản, địa điểm, diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

   - Phương pháp, khối lượng thăm dò;

   - Thời hạn thăm dò khoáng sản;

   - Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ khác có liên quan.

   Theo quy định tại Điều 41 Luật Khoáng sản 2010 thì Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn không quá 48 tháng và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 48 tháng; mỗi lần gia hạn, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải trả lại ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp.

   Thời hạn thăm dò khoáng sản bao gồm thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản và thời gian lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản; trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn thăm dò là thời gian còn lại của Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp trước đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn