Giấy phép xả thải hết hạn

Ngày hỏi:21/02/2014
Hiện tại có 1 đơn vị được cấp phép xả thải năm 2012, lúc đó đã lập đề án xả nước thải vào nguồn nước. Hiện nay giấy phép xả thải đã hết thời hạn. Bây giờ em làm giấy phép gia hạn cho đơn vị đó được hay không, hay phải làm lại Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước theo thông tư 27/2014.

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Đề nghị Đơn vị tư vấn nghiên cứu các quy định tại Khoản 1, Điều 77 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và Điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
   Trường hợp lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thì phải lập Đề án xả nước thải vào nguồn nước (khi Đơn vị chưa có công trình hoặc đã có công trình nhưng chưa có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước) hoặc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (trường hợp đang có hoạt động xả nước thải).


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn