Hệ thống cơ sở dữ liệu Viễn thám quốc gia được mô tả thế nào?

Ngày hỏi:12/03/2020

Tôi đang tìm hiểu quy định về kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành TNMT, ban biên tập cho tôi hỏi: Hệ thống cơ sở dữ liệu Viễn thám quốc gia được mô tả thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 6 Mục IV Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định hệ thống cơ sở dữ liệu Viễn thám quốc gia trong kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Mục tiêu

   CSDL viễn thám quốc gia quản lý, lưu trữ dữ liệu viễn thám thu nhận tại trạm thu ảnh viễn thám ở Việt Nam, mua ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc thông qua trao đổi hợp tác nhận viên trợ của các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

   - Phạm vi

   Triển khai từ Trung ương đến địa phương.

   - Nội dung thông tin, dữ liệu

   + Dữ liệu ảnh thô;

   + Dữ liệu sản phẩm ảnh;

   + Siêu dữ liệu viễn thám;

   + …

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;

   + Cập nhật, phát hành thông tin về danh mục dữ liệu viễn thám;

   + Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

   + …

   - Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   Các số liệu, báo cáo thống kê về nhu cầu sử dụng viễn thám hàng năm; Báo cáo cáo về tình hình thu nhận và ứng dụng viễn thám ở các đơn vị Tổng cục Thống kê, Sở TN&MT các tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Các đơn vị an ninh - quốc phòng có sử dụng viễn thám.

   + Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   - Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị;

   + Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS …

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn