Hệ thống CSDL hợp tác quốc tế ngành Tài nguyên và Môi trường được quy định thế nào?

Ngày hỏi:21/02/2020

Được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành quy định về kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành, cho tôi hỏi theo quy định này thì hệ thống CSDL hợp tác quốc tế của ngành được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống CSDL hợp tác quốc tế ngành Tài nguyên và Môi trường được quy định thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Tiết 9 Mục II Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định hệ thống CSDL hợp tác quốc tế ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Mục tiêu

   CSDL hợp tác quốc tế lưu trữ toàn bộ thông tin về kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của Bộ TN&MT, đảm bảo khả năng kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống khác của Bộ TN&MT như: Hệ thống kế hoạch tài chính, Cổng thông tin điện tử …

   - Phạm vi

   Triển khai trong phạm vi của Bộ TN&MT, mở rộng cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Nội dung thông tin, dữ liệu

   + Thông tin về kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế;

   + Thông tin về đoàn ra, đoàn vào;

   + Thông tin về điều ước, thỏa thuận quốc tế;

   + Thông tin về chương trình, dự án có sử dụng vốn nước ngoài;

   + Thông tin tiếp nhận, phân công, xử lý công việc trong công tác hợp tác quốc tế;

   + Thông tin truyền thông về hợp tác quốc tế.

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Tiếp nhận, phân công, chỉ đạo, xử lý, tổng hợp thông tin về công tác hợp tác quốc tế;

   + Quản lý kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế;

   + Quản lý thông tin đoàn ra, đoàn vào;

   + Quản lý thông tin điều ước, thảo thuận quốc tế;

   + Quản lý thông tin chương trình, dự án có sử dụng vốn nước người;

   + Các chức năng khác:

   ++ Cung cấp số liệu thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý;

   ++ Cung cấp thông tin hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành.

   - Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   ++ Hệ thống kế hoạch - tài chính: Thông tin về chương trình, dự án có vốn nước ngoài;

   ++ Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Kết quả xử lý công việc trong công tác hợp tác quốc tế.

   + Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   ++ Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin và quá trình xử lý công việc trong công tác hợp tác quốc tế;

   ++ Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: Thông tin truyền thông về hợp tác quốc tế.

   - Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;

   + Công nghệ chính: CSDL quan hệ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tài nguyên và môi trường
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn