Hệ thống CSDL Khoa học và Công nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường được quy định thế nào?

Ngày hỏi:14/02/2020

Được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường mơi ban hành quy định về kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành, vậy cho tôi hỏi theo quy định này thì hệ thống CSDL Khoa học và Công nghệ của ngành được quy định thế nào? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống CSDL Khoa học và Công nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường được quy định thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Tiết 5 Mục II Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định hệ thống CSDL Khoa học và Công nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Mục tiêu

   CSDL khoa học và công nghệ lưu trữ thông tin quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, liên thông đến các hệ thống trong và ngoài Bộ phục vụ trao đổi thông tin giữa các hệ thống, thuận tiện cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tại Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Phạm vi

   Triển khai tại Bộ TN&MT.

   - Nội dung, thông tin dữ liệu

   + Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

   + Thông tin chuyên gia KHCN;

   + Thông tin nhiệm vụ KHCN;

   + Thông tin đo lường chất lượng;

   + Thông tin tiềm lực KHCN;

   + Thông tin hợp tác quốc tế về KHCN;

   + Thông tin quỹ phát triển KHCN;

   + Thông tin giải thưởng KHCN;

   + Thông tin sở hữu trí tuệ;

   + Thông tin báo cáo thống kê công tác quản lý KHCN.

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

   + Quản lý chuyên gia KHCN;

   + Quản lý nhiệm vụ KHCN;

   + Quản lý đo lường chất lượng;

   + Quản lý tiềm lực KHCN;

   + Quản lý hợp tác quốc tế về KHCN;

   + Quản lý quỹ phát triển KHCN;

   + Quản lý giải thưởng khoa học;

   + Quản lý sở hữu trí tuệ;

   + Quản lý báo cáo thống kê.

   - Mối liên hệ với HTTT/CSDL khác

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   ++ Hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ công chức, viên chức;

   ++ Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin văn bản;

   ++ CSDL kế hoạch - tài chính: Thông tin kế hoạch tài chính;

   ++ CSDL Quốc gia về KHCN: Thông tin nhiệm vụ đề tài, thông tin chuyên gia KHCN.

   + Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   ++ Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin văn bản trình duyệt;

   ++ CSDL Kế hoạch - tài chính: Cung cấp tiến độ giải ngân nhiệm vụ;

   ++ CSDL quốc gia về KHCN: Cung cấp thông tin nhiệm vụ, cung cấp thông tin chuyên gia KHCN.

   - Hạ tầng kỹ thuật

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;

   + Công nghệ chính: CSDL quan hệ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn