Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TNMT

Ngày hỏi:13/02/2020

Cho tôi hỏi theo quy định của Bộ TNMT về kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành thì hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 1 Mục II Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Mục tiêu

   Lưu trữ văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử, ứng dụng chữ ký số hướng tới loại bỏ hoàn toàn văn, hồ sơ giấy truyền thống (trừ văn bản, hồ sơ mật).

   - Phạm vi

   + Triển khai trong phạm vi toàn Bộ, có mở rộng cho các Sở TN&MT sử dụng để gửi nhận văn bản trong toàn ngành TN&MT;

   + Có kết nối, liên thông văn bản điện tử với các bộ, ngành, địa phương qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

   - Nội dung thông tin, dữ liệu

   + Lưu trữ thông tin văn bản đến, văn bản đi theo quy định của Bộ Nội vụ và quá trình xử lý văn bản đến;

   + Lưu trữ thông tin văn bản dự thảo và quá trình dự thảo văn bản;

   + Lưu trữ thông tin phiếu trình giải quyết công việc;

   + Lưu trữ thông tin hồ sơ công việc.

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ;

   + Nghiệp vụ chỉ đạo, điều hành qua văn bản đến, văn bản đi của các cấp lãnh đạo;

   + Xử lý văn bản đến đối vơi chuyên viên;

   + Hỗ trợ dự thảo, trình, duyệt văn bản dự thảo;

   + Hỗ trợ trình, cho ý kiến, phê duyệt phiếu trình giải quyết công việc;

   + Ứng dụng chữ ký số để đảm bảo tính pháp lý của văn bản, hồ sơ;

   + Hỗ trợ quản lý hồ sơ công việc theo từng cá nhân, đơn vị;

   + Các nghiệp vụ phụ trợ khác.

   - Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   ++ Kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử với các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ;

   ++ Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: thông tin tổ chức, cán bộ.

   + Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   Chia sẻ thông tin với Cổng thông tin điện tử của Bộ: các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ.

   - Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;

   + Công nghệ chính: CSDL phi quan hệ, công nghệ Lotus Domino của hãng IBM.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT