Hình thức chi trả DVMTR

Ngày hỏi:14/10/2014

Hình thức chi trả DVMTR được thực hiện thế nào?

Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • ​Việc chi trả tiền DVMTR được thực hiện dưới 02 hình thức: chi trả trực tiếp và chi trả gián tiếp (trích dẫn Điều 6, Nghị định 99/2010/NĐ-CP)

    a) Chi trả trực tiếp: là bên sử dụng DVMTR trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng DVMTR, không cần thông qua tổ chức trung gian; loại hình này được áp dụng trong trường hợp bên sử dụng DVMTR có khả năng và điều kiện thực hiện việc chi trả tiền thẳng cho bên cung ứng DVMTR.

    b) Chi trả gián tiếp: là bên sử dụng DVMTR trả tiền cho bên cung ứng DVMTR ủy thác qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; loại hình này được áp dụng trong trường hợp bên sử dụng DVMTR không có khả năng và điều kiện trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng DVMTR.

    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang áp dụng hình thức chi trả gián tiếpvà thông qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai.


Nguồn:

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn