Hình thức giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường

Ngày hỏi:22/09/2021

Tôi muốn hỏi, theo quy định mới thì việc ciải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường gồm có những hình thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 133 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường, trong đó:

   Bồi thường thiệt hại về môi trường được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trong trường hợp không thương lượng được, các bên có thể lựa chọn giải quyết thông qua các hình thức sau đây:

   - Hòa giải;

   - Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;

   - Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn