Hình thức, số lượng và cơ cấu giải thưởng Môi trường Việt Nam được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:04/12/2016

Tôi tên là Bùi Thị Thanh Nga, SĐT: 0169***, tôi muốn hỏi: Hình thức, số lượng và cơ cấu giải thưởng Môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi có nghe qua Giải thưởng Môi trường Việt Nam và rất thắc mắc về vấn đề này. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề nêu trên? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức, số lượng và cơ cấu giải thưởng Môi trường Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

   1. Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng duy nhất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao tặng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam có đủ điều kiện xét tặng được quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

   2. Giải thưởng được tổ chức xét tặng 02 (hai) năm một lần.

   3. Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng chia thành 6 nhóm:

   a) Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

   b) Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

   c) Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

   d) Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

   đ) Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học;

   e) Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

   4. Số lượng, cơ cấu Giải thưởng:

   a) Số lượng Giải thưởng mỗi lần tổ chức trao không quá 50 giải cho 03 (ba) loại: tổ chức, cá nhân và cộng đồng thuộc các lĩnh vực tham gia xét tặng chia thành 06 (sáu) nhóm đối tượng được quy định tại Khoản 3 Điều này;

   b) Cơ cấu Giải thưởng cụ thể cho 03 (ba) loại và 6 nhóm đối tượng do Ban tổ chức đề xuất Bộ trưởng quyết định trong mỗi lần tổ chức xét tặng Giải thưởng.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về hình thức, số lượng và cơ cấu giải thưởng Môi trường Việt Nam, được quy định tại Thông tư 62/2015/TT-BTNMT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn