Hộ gia đình khai thác rừng của gia đình mình có phải báo với cơ quan nhà nước không?

Ngày hỏi:27/08/2019

Gia đình tôi có được giao đất rừng, và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy cho hỏi khi gia đình trồng rừng (keo lá tràm) và khai thác thì có phải báo với cơ quan nhà nước hay không?   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Lâm nghiệp thì trường hợp nếu chủ rừng quyết định khai thác rừng trồng của mình thì không cần phải báo với cơ quan chức năng. Nhưng nếu chủ rừng trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ rừng phải lập hồ sơ khai thác lâm sản trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn quyết định.

   Tại Điều 29 Nghị định 156/2018/NĐ-CP có quy định:

   Điều 29. Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng

   1. Khai thác gỗ rừng trồng

   a) Điều kiện: sau khi khai thác trắng phải trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp hoặc tái sinh rừng. Đối với rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải có phương án khai thác gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   b) Phương thức khai thác: khai thác trắng theo băng, đám hoặc toàn bộ diện tích rừng do chủ rừng tự quyết định.

   2. Khai thác tận dụng gỗ rừng trồng

   a) Đối tượng: là cây gỗ trên diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng, khi thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

   b) Điều kiện: rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; dự án lâm sinh; chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học.

   3. Khai thác tận thu gỗ rừng trồng

   a) Đối tượng: cây gỗ bị khô mục, đổ gãy, bị cháy, chết do thiên tai nằm trong rừng;

   b) Điều kiện: rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có báo cáo khối lượng, địa danh khai thác gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   4. Khai thác các loài nguy cấp, quý, hiếm phải thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

   5. Hưởng lợi từ khai thác lâm sản

   a) Rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư thì được hưởng toàn bộ giá trị lâm sản;

   b) Rừng trồng do ngân sách nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư, chủ rừng được hưởng toàn bộ giá trị lâm sản sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nhà nước.

   => Như vậy, trường hợp rừng gia đình mình tự bỏ vốn ra trồng để khai thác phát triển kinh tế thì gia đình được tự khai thác không phải báo với cơ quan nhà nước và sau khi khai thác xong thì gia đình phải thực hiện các biện pháp để phục hồi rừng theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn