Hộ kinh doanh có được khai thác khoáng sản không?

Ngày hỏi:29/08/2018

Xin cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì hộ kinh doanh có được đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản để được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 51 Luật Khoáng sản 2010 quy định như sau:

   "1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:

   a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;

   b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

   2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản."

   => Căn cứ quy định đã trích dẫn trên đây thì hộ kinh doanh được đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản.

   Hộ kinh doanh được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hộ kinh doanh
  Hoạt động khoáng sản
  Khai thác khoáng sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn