Hồ sơ cấp văn bản chấp thuận cho tàu cá khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam

Ngày hỏi:31/07/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về hướng dẫn thi hành luật thủy sản. Anh chị cho tôi hỏi hồ sơ cấp văn bản chấp thuận cho tàu cá khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định 26/2019/NĐ-CP thì hồ sơ cấp văn bản chấp thuận cho tàu cá bao gồm:

   - Đơn đề nghị cấp văn bản chấp thuận theo Mẫu số 05.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này hoặc giấy đăng ký cấp phép theo Mẫu số 06.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Bản sao chứng thực và bản dịch ra tiếng Việt hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia và lãnh thổ khác phê duyệt đối với trường hợp cấp văn bản chấp thuận;

   - Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

   - Bản chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;

   - Danh sách, ảnh và số hộ chiếu của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá;

   - Bản chụp bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng;

   - Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng quản lý nghề cá tại vùng biển quốc tế đối với trường hợp cấp giấy phép đi khai thác chịu sự quản lý của Tổ chức quản lý nghề cá khu vực.

   Trên đây là quy định về hồ sơ cấp văn bản chấp thuận cho tàu cá khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn